Třeba ceny nových bytů na Letním poli dosahují i šesti milionů korun. „Za ty peníze je nikdo nekoupí. Běžný dělník na to nedosáhne,“ podotkl třeba Radek Masařík.

Podle Celého jsou zranitelné zvláště mladé rodiny, důchodci a lidé s nízkými příjmy obecně. „Zabýváme se kvůli tomu přípravě rozšíření bytového fondu,“ ujistil.

Zároveň na radnici plánují změny pravidel pro přidělování městských bytů. „Nájemné je tam méně než poloviční oproti komerčním objektům,“ upřesnil místostarosta.

Pravidla pro přidělování městských bytů ve Vyškově inovují. „Předpokládám, že je radní dostanou k projednání během září či října. Chci s kolegy otevřít debatu nad vytvořením možnosti takzvaných startovacích bytů. V první fázi by mohlo jít pouze o řádově jednotky bytů v různých bytových domech,“ vyjmenoval Celý.

Nová pravidla by měla více zohledňovat i příjmovou stránku žadatele. „Zároveň se budeme více soustředit na případy, kdy někteří naši nájemníci pravděpodobně pronajímají byt „na černo“. Musíme proto jasně vymezit kdo, a v jakém případě může na přidělení obecního bytu dosáhnout. Tato pravidla chci konzultovat se všemi zastupitelskými kluby,“ ujistil místostarosta.

Jedním z opatření, která má podle něj podobným situacím předcházet, je prodloužení nájmu v městských bytech maximálně na dvanáct měsíců na základě nedávného rozhodnutí radních.

„Pokud za levné nájemné bydlí v bytech lidé, jejichž příjmy výrazně překračují běžný průměr a nespadají do kategorie například služebního bytu, kde město vychází dlouhodobě vstříc požadavkům vyškovské nemocnice, není důvodem nájem držet na nízké úrovni či nájem prodlužovat. Po zavedení režimu progresivního nájemného již volají někteří radní,“ vysvětlil s tím, že se s kolegy zabývají současně i prověřováním, jestli se jedná se o jednotlivé případy, a zda nejsou městské byty načerno pronajímány cizím podnájemníkům.

Ohledně koncepce bydlení je potřeba více času. „Zohledníme potřeby obyvatel města. Koncepce by se měla zaměřit na vhodné pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů, možnosti a potřeby výstavby obecních bytů, zejména pro mladé rodiny a seniory,“ dodal vyškovský místostarosta Celý.