„Jakmile obdržíme dotaci ze zemědělského fondu, postavíme malé hřiště za naší víceúčelovou budovou. Náklady máme propočítané na tři sta pětaosmdesát tisíc korun. Připravujeme také opravu chodníku nad obecním úřadem, kde odhadujeme náklady na tři sta padesát tisíc. I v tomto případě chceme požádat o dotaci, tentokrát krajský úřad,“ řekla starostka Dana Křížová.

V tomto roce bude obec také dodělávat a schvalovat územní plán. Na jeho pořízení má přislíbenou dvousettisícovou dotaci od krajského úřadu. Celkem však plán přijde na půl milionu, a tak zbylých tři sta tisíc zaplatí obec ze svého rozpočtu. Radní také chtějí letos připravit dokumentaci pro stavební řízení na odkanalizování Olšan. Výdaje ale ještě nemá spočítané.

Olšany, stejně jako mnohé další malé obce, jsou na dotacích závislé. Například vloni díky nim vzniklo nové osvětlení a parčík. „Vyměnili jsme vybavení sloupů s osvětlením, nové lampy jsme dali k hřišti a do parčíku. V parku jsme vysadili novou zeleň, opravili schodiště, zřídili chodníky a lavičky. Na park jsme sehnali od státu sto šedesát tisíc a na osvětlení sedm set tisíc,“ pochlubila se starostka.