„Dělnický dům opravujeme už několikátý rok. Letos provádíme zejména výměnu dalších oken a dveří. Zhruba sto šedesát tisíc korun jsme sehnali v dotacích a stejnou částkou se podílí obec,“ uvedl starosta Jan Bouda.

Souběžně se pokračuje v opravě podlahy, která zvlhla po havárii vodovodu. „V březnu zatekla voda z pohostinství stropem do sálu společenského domu. Největší škody napáchala na parketách. Ty bylo nutné vytrhat. Jelikož je beton stále vlhký, nelze podlahu dokončit." vysvětlil starosta.

Nejdříve lidé doufali, že se podlahy stihnou opravit do sjezdu rodáků, který se uskutečnil začátkem července. Nepodařilo se. Naštěstí tehdy přálo počasí a společenský program mohl proběhnout pod širým nebem.

„Na oslavy jsme pozvali krajského radního Františka Adamce. Mimo jiné jsme jej seznámili s havarijním stavem Dělnického domu. Přislíbil, že pro nás zajistí mimořádnou dotaci,“ řekl Bouda.

A Adamec svůj slib splnil. Neuplynul ani měsíc a na účet obecního úřadu přišlo dvě stě tisíc korun, které se stanou vítaným příspěvkem na opravu pakret.

„Přestože nám pojišťovna uhradila tři sta třicet tisíc korun, znamenala havárie vodovodu pro obec nečekanou díru do rozpočtu. Díky mimořádné dotaci začínám věřit tomu, že o svatováclavských hodech se taneční zábava uskuteční už na nových parketách,“ těší se starosta.