Ačkoliv zájem o štědré evropské granty nebyl ještě před několika týdny nijak valný, mnoho obcí se pak vzpamatovalo.

Pracovníci brněnského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny se tak poslední lednový den nezastavili. Zájemci o evropské peníze měli totiž poslední možnost odevzdat své žádosti. „Měli jsme opravdu žně, protože devadesát procent ze všech projektů k nám dorazilo právě jedenatřicátého. Z vyškovského okresu jsme převzali dohromady sedmnáct žádostí,“ informoval vedoucí střediska Stanislav Koukal.

Kdyby ale představitelé obcí byli o aktuálních výzvách lépe informovaní, mělo by jich šanci získat evropské peníze daleko víc.

„Nevzpomínám si, že bychom pořádali nějaké semináře ve vyškovském okrese. Nebyl by ale žádný problém v tom, kdyby se na nás obrátila kterákoliv obec. Vzhledem k tomu, že se blíží druhá výzva, je vhodná doba pro přípravu dalších akcí zaměřených na výsadbu zeleně, zlepšení vodního režimu, vytváření mokřadů a tújí a podobně,“ upozornil Koukal.

Mezi obce, které nezaváhaly v první výzvě, patří třeba Heršpice. Místní chtějí dát do pořádku svůj rybník, aby se v něm zlepšily životní podmínky pro ohrožené druhy obojživelníků. Radní v Habrovanech zase chtějí obnovit tamní zámeckou zahradu.

Zádrhelem pro menší dědiny není podle všeho ani otázka, kdo a za kolik zpracuje potřebný projekt, který musí být součástí žádosti.

Příkladem toho jsou radní z Kučerova. „Nemáme zkušenosti se získáváním peněz z evropských fondů. Je důležité, aby to měl na starosti fundovaný člověk. To je potom úspěch daleko reálnější. Proto jsme požádali o pomoc občanské sdružení Manner, které nám zpracovalo projekt. Pokud uspějeme, postará se taky o výsadbu porostů, obnovu polních cest a remízků nebo zatravňování ploch,“ potvrdil starosta Kučerova Jan Zahradníček.

Pro vesnice, kde neúřaduje žádný odborník na získávání dotací, je tak ideální využít služby neziskových organizací. „Administrativa je opravdu obsáhlá, ale evropské granty jsou velmi štědré, proto by bylo bláznovství je nevyužít. Už se nám ozvala řada starostů, kteří se chtěli poradit, jak v jejich katastrech obnovit krajinu. Jsme potom schopní sestavit projekt a dotáhnout vše do konce. Včetně samotné obnovy krajiny,“ popsal Jiří Novotný z ekologického občanského sdružení Manner.