Ačkoli jsou místní přesvědčení, že služby ve vesnici jsou dostatečné, chybí jim například hřiště pro školní družinu. „Do něj by obec mohla v příštím roce investovat. Prostory pro něj jsou dostatečné. A mohli by ho pak využívat i další děti, nejen ty, které navštěvují družinu," řekla například Lenka Homolová z Dražovic.

Její přání ovšem minimálně v příštím roce vyslyšené nebude. Návrh rozpočtu vesnice s ním nepočítá. Stejně jako s žádnými novými investičními akcemi. „Myslím, že jsme v obci udělali už hodně stavebních akcí. Loni se nám povedlo vybudovat nové dětské hřiště a máme tady ještě další tři," přiblížila dražovická starostka Miloslava Svobodová.

Peníze se tak chystají vložit mimo jiné do údržby stávající infrastruktury. „Čekají nás zejména opravy a také údržba budov ve vlastnictví vesnice. Je potřeba starat se o hasičskou zbrojnici, školu, školku, koupaliště, tělocvičnu a rybník," vyjmenovala Svobodová.

Nové akce nyní neplánují hlavně z důvodu, že se nechtějí znovu zadlužit. „Jsme rádi, že se nám povedlo zaplatit všechny úvěry, tedy na stoku, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Nyní jsme bez dluhů," vyzdvihla starostka.

ZDENĚK KOUSAL