Studánky patří odedávna neodmyslitelně k naší kulturní krajině. Vlivem necitlivých lidských zásahů ve druhé polovině 20. století některé studánky z krajiny zmizely. V posledním desetiletí naopak mnoho studánek péče bezejmenných dobrovolníků a aktivistických spolků obnovila a dál udržuje. Snad bychom mohli mluvit o jakési renesanci v péči o studánky. Ty si ji pro svůj ekologický i kulturní význam jistě zaslouží.

Před uzávěrkou prvního kola ankety, která byla na konci září, se ve vyškovském muzeu sešlo třináct navržených studánek z našeho okresu. Kromě studánek na fotografiích lidé dále nominovali studánku „U Partyzána“ a „Koretinku“ u Olšan, studánku „U Chaloupky“ nedaleko Odrůvek, „Budonickou studánku“ u Drnovic, studánku „U Dudka“ ve Vítovickém žlebu a studánky „U Mamy“ a „U Nevojáku“ v katastru Nevojic.

Nakonec vybral do užší nominace šest zde předložených studánek tým porotců ve složení: Jan Buřival (přírodovědec, Muzeum Vyškovska), Jiří Kutálek (Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov), Pavel Klvač (sociolog, o. s. Drnka), Libor Musil (sociolog, Dražovice), Marta Bradáčová (ČSOP Rousínov), David Cigánek (botanik, Arnika Vyškov), Zdeněk Cetkovský (laboratoř pitných vod, VaK Vyškov) a Dáša Zouharová (pedagog-přírodovědec, o. s. Barvínek).

Úkolem veřejnosti nyní je, aby z nich svými hlasy vybrala jednu vítěznou studánku. Svůj hlas jedné ze šestice studánek lze poslat do pátku 16. 1istopadu 2007, a to buď poštou na adresu: Občanské sdružení Drnka, Křivda 171, 683 04 Drnovice nebo elektronicky: drnka@tiscali.cz.

Zasílané hlasy označte heslem „Studánka roku“ a nezapomeňte uvést svoji adresu, bez níž je hlas neplatný. Pět vylosovaných soutěžících získá publikace s regionální tématikou Vyškovska. Výsledky ankety zveřejní koncem listopadu Vyškovské noviny.

Slavnostní ocenění navrhovatelů vítězných studánek a vylosovaných hlasujících proběhne v sobotu 15. prosince na Předvánočním setkání, které bude pořádat občanské sdružení Drnka v Kulturním domě v Drnovicích. V rámci tří plánovaných výstav tam nebude chybět též instalace fotografií vybraných studánek z letošní ankety.