Drnovický sbor ročně zpravidla zasahuje u padesáti až šedesáti případů.