„Plocha vznikla v době výstavby školy a celého areálu před rokem 1970. Povrch nádvoří je z litého asfaltu, část z dlažby. Asfalt se při deštích drolí, odmetání listí nebo sněhu už je prakticky nemožné,“ popsal ředitel školy Luděk Höfer.

Podloží nechá škola zhutnit a prostor vydláždit. „Podstatné bude i odvodnění, počítáme s odvodňovacím žlabem,“ dodal Höfer.

Práce vyjdou na tři sta osmdesát tisíc korun.