Nadcházející úpravy se týkají více než tří kilometrů délky silnice. „Akce již dostala zelenou k dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na opravy silnic druhé a třetí třídy, která přesahuje jednaosmdesát milionů korun,“ informovala mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Práce navážou například na opravy silnice I/50, odbočky na Křenovice nebo výstavbu kruhového objezdu u teprve vznikající prodejny Lidl v areálu bývalého cukrovaru. „V tuto chvíli se ještě čeká na výběrové řízení, které rozhodne o zhotoviteli. Termíny tak ještě nejsou definitivní,“ vysvětlila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Důležitost akce potvrdil starosta Michal Boudný, podle kterého vyřeší špatné povrchy vozovky. „Přinese pochopitelně spoustu dopravních komplikací, kterým se chceme pečlivě věnovat. Výsledek však bude stát za to,“ popisoval starosta.

Stavaři se na jaře zaměří na silnici třetí třídy procházející ulicemi Špitálská, Kollárova, Slovákova, Boženy Němcové, Lidická a Bučovická. Předpokládané dokončení je stanoveno na listopad 2022.

Přebudování křižovatek i nové přechody

Potřeby nutných oprav uznal za řidiče také Robert Pospíchal. „Když ještě ve městě přidají mimoúrovňovou křižovatku se silnicí E50 u Penny, tak to bude perfektní,“ uvažoval.

Město o průtahu jednalo od počátku příprav celé tři roky. „Nejdůležitější stavební částí projektu je oprava samotné silnice s přebudováním křižovatek. Cílem dalších stavebních prací je pak vznik nových přechodů pro chodce, přeložky autobusových zastávek a podobně,“ vyjmenovala Slámová.

Opravami přilehlých chodníků pak na akci naváže samotné město. „Týká se to i vybudování odstavných parkovacích ploch tak, aby auta již neparkovala na krajnici. Souvisí s tím i nové veřejné osvětlení. S krajem jsme již dříve uzavřeli spolupráci,“ doplnila mluvčí.

Rekonstrukci podporuje i opoziční zastupitel Ivan Charvát. „Věřím, že projektová dokumentace reflektuje požadavky na plynulost dopravy, dostatek místa pro parkování, bezpečná místa pro přecházení. Vzhledem k rozsahu a časově náročnosti tato investice s sebou přinese i problémy s dopravou, bude důležité o plánovaných změnách v dopravě pravidelně a včas informovat a pružně reagovat na případné problémy, což bude úkolem pro Jihomoravský kraj i město,“ vysvětlil bývalý starosta.

Klíčovou roli vidí v informovanosti a případné součinnosti s vlastníky přilehlých nemovitostí. „Město mělo příležitosti, které rozkopané město představuje, využít také k realizaci svých investic, které s průtahem také souvisí,“ dodal zastupitel Charvát.

Opravy průtahu:

O opravách hlavního průtahu Slavkovem u Brna silnice III/0501 se jedná již tři roky.

Odhadované náklady dosahují dvaaosmdesáti milionů korun, pokryje je dotace.

Předběžně dle kraje začnou stavaři v březnu s pokračováním do listopadu 2022.