„Petice byla jedním z bodů jednání posledního zasedání. Pokud jsme ale doufali, že se v některém z osmi zastupitelů, kteří hlasovali pro možnost nechat za cenu vybudování parku vybagrovat městský pozemek, pohne svědomí, byly to plané naděje. Zastupitelé svoje rozhodnutí nijak nepřehodnotili. Petice žádnou diskuzi nevzbudila. Vzali ji pouze na vědomí. Nezměnilo se tak vůbec nic," prohlásil zastupitel Radoslav Lánský, který dlouhodobě patří k odpůrcům stavby.

Vzhledem k tomu, že zastupitelé na petici nereagovali, zbývá podle něj už pouze stanovisko Povodí Moravy, které musí stavbu povolit. „Petici jsme posílali také vodohospodářům. Doufáme, že tam by snad mohlo být upozornění na nesmyslnost stavby v protipovodňových opatřeních úspěšné," konstatoval Lánský.

Kromě už dlouho známých argumentů naštvaných lidí, jako je vysoká pravděpodobnost poškození silnice v Nerudově ulici stavební technikou i skutečnost, že se má stavět v protipovodňové zóně, se ke stížnosti přidali také slavkovští ochránci přírody.

Ti upozorňují na ohrožení vzácných ptačích druhů, které se v lokalitě výstavby vyskytují. „Ještě před rozhodnutím zastupitelů jsme v místě evidovali druhy, které v lokalitě žijí. Jde o obojživelníky i ptáky. Evidence přitom jasně ukázala, že stavba je v místě nevhodná," konstatoval za Slavkovský ochranářský spolek Petr Navrátil.

Podle něj můžou práce ohrozit dva velmi ohrožené druhy ptáků. „Jde o konipasa lučního a slavíka modráčka. Oba figurují na červeném seznamu ohrožených druhů. Pokud se v lokalitě bude stavět, je velmi pravděpodobné, že se s jejich výskytem ve Slavkově můžeme rozloučit," zdůraznil Navrátil.

Místo má vysokou hodnotu

O důležitosti lokality proto spolek dopisem upozornil také ředitele Povodí Moravy. „Připomínáme tím, že nejde jen o nějaký anonymní mokřad, ale že místo má z přírodního hlediska vysokou hodnotu," vysvětlil ochránce.

Povodí na něj zatím nereagovalo a odpovědi se ochránci nedočkají zřejmě ani v nejbližších dnech. „Ředitel je na zahraniční cestě. Vrací se až v příštím týdnu. Agendu má na starosti přímo on. Je tedy těžké předjímat rozhodnutí," konstatovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Lidé z Nerudovy ulice, kudy mají na stavbu projíždět nákladní auta, se zase obávají, že přijde nazmar jejich předloňské úsilí. „Chodníky jsme si stavěli v roce 2012 svépomocí. Zvýšenou dopravou těžké techniky budou poškozené, stejně jako silnice, která není na takovou zátěž připravená. Naše úsilí by v takovém případě přišlo vniveč. Nechceme nikomu bránit ve stavbě. Stavitel by si ale měl zajistit takovou přístupovou cestu, která nebude poškozovat okolí," prohlásil například Ivo Kratochvíl z Nerudovy ulice.

Pochopitelně výrazně jiný pohled na problematiku má jednatel firmy Mirror Development. Ani on však z průtahů radost nemá. „V této chvíli se celá záležitost táhne rok. Průtahy pro nás samy o sobě znamenají značné finanční ztráty, protože jsme vložili peníze do projektu a dalších záležitostí s ním spojených, a doba jejich návratnosti se neustále prodlužuje. V této chvíli čekám na výsledek územního rozhodnutí ohledně terénních úprav. Pak už budu vědět, jak se bude situace dál vyvíjet a kdy začneme stavět," konstatoval jednatel firmy Pavel Šmerda. I v případě, že se Povodí Moravy proti výstavbě nepostaví, ještě odpůrci flintu do žita házet nebudou. „Je ještě několik možností, jak se můžeme pokusit výsledek zvrátit. Teď je ale zatím prozrazovat nechci. Není ještě jisté, jestli k nim budeme muset přistoupit," nevzdával se Lánský. Vodohospodáři už totiž dřív naznačili, že jde o stavbu v záplavovém území, která už v minulosti byla podmíněná kompenzačními opatřeními, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů.