Univerzitu třetího věku popsala jako dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupnění vzdělávání těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost předpokládá zejména pro důchodce, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy.

"Systém výuky je založený na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v celém tuzemsku včetně Vyškova. Zpřístupňuje tak seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytuje stejné příležitosti všem důchodcům bez rozdílu místa bydliště," pokračovala Adlerová.

Jako pozitivum pro účastníky zmínila plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel. "Souvisí s tím i sociální aspekt v podobě pravidelného setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří si mohou společně v kolektivu rozšiřovat nejen své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopováni," dodala Adlerová.

Kdo může studovat:

- Osoby se statutem důchodce.
- Invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Podmínky studia:

- Vyplněná a konzultačním střediskem (KKD Vyškov) potvrzená přihláška.
- Zaplacený studijní poplatek.

Průběh přednášky:

- Šest přednášek, časová náročnost je zhruba 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.
- Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno.
- Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně,
včetně závěrečného testu).
- Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu (nebo
v tištěné podobě - sylabus) individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo
(login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky
v konzultačním středisku.