Určený je pro absolventy s ukončeným vzděláním, nezaměstnané, lidi, kteří mají zájem o kariérní vzdělávání nebo pro ty, kteří se vracejí na trh práce třeba z mateřské dovolené. „Zapojit se může každý, kromě těch, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Z projektu je stážistovi formou stravenek hrazená strava, proplácené cestovné a po dohodě také výdaje za ubytování," upřesnila vedoucí oddělení projektů a mezinárodní spolupráce domu dětí Petra Daňková.

V případě, že se v průběhu podaří stážistovi najít práci, není problém stáž k následujícímu dni ukončit tak, aby mohl do zaměstnání nastoupit.

Dům dětí a mládeže bude postupně nabízet různé pozice, na které budou kladené různé požadavky. „Nejprve budeme praxí učit zájemce o pozici pedagog volného času. Zájemci se musí přihlásit na webu stazevefirmach.cz, a to nejpozději do této neděle," řekla vedoucí oddělení.

Tam najdou i další informace. „Přihlášené uchazeče pozveme na výběrové řízení. Nástup na stáž se předpokládá k 15. lednu," dodala Daňková.