Ve své nové pozici se chce zabývat například rozšířením nabídky kroužků, které příspěvková organizace města nabízí. „V současné době Domov dětí a mládeže nabízí osmačtyřicet kroužků, které děti můžou navštěvovat. Z velké části je tvoří sportovní aktivity. Ráda bych u nás do budoucna poskytla větší prostor i například aktivitám z výtvarné oblasti," nastínila Bangová.

Podle svých slov se nebrání ani rozšíření nabídky v otázce technického vzdělávání, na které by se chtělo zaměřit i vedení města. To už před časem dalo na schůzi se slavkovskými podnikateli najevo, že by chtělo vést děti spadající do jeho vzdělávací oblasti k techničtějšímu vzdělání, a tím pádem vychovávat budoucí zaměstnance místních podniků. „Do projektů podporujících technické vzdělávání dětí budou v dalším programovém období směřovat evropské peníze. Pokud o ně bude ze strany podnikatelů zájem, rádi je budeme iniciovat a podílet se na nich," potvrdil místostarosta města Petr Kostík.

Bangová projevila o post zájem především kvůli možnosti organizovat dětem volný čas. „Vzhledem k tomu, že jsem dosud učila jen v mateřské a základní škole, neměla jsem k tomuto zatím příležitost," dodala absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.