„Protože se jedná o jediný zpevněný příjezd do vesnice směrem od Nížkovic, zasáhne tato okolnost do života každého z našich obyvatel. Obec se spolu se zhotovitelem snažila zajistit alespoň částečný průjezd, ale z technických důvodů to není možné. Za nastalé komplikace se omlouváme a prosíme řidiče a obyvatele o pochopení," oznámil kobeřický starosta Roman Hanák s tím, že termín ukončení úplné uzavírky je předběžný. Zhotovitel přislíbil jeho zkrácení, ale není vyloučeno ani prodloužení.

Konkrétně se uzavírka týká ulice Beneška, která je příjezdovou cestou ze Slavkova u Brna. „Problém nastane nejen pro řidiče aut, ale i v hromadné dopravě. Autobusy Kobeřicemi neprojedou, takže se budou točit nad vesnicí. Příjezd do obce bude pouze ze směru od Milešovic," popsal starosta.

Pro lidi to znamená nutnost chodit až na zastávku v ulici Kedlety, tedy nejvýš položenou část obce. „Zastávka ve středu obce bude po dobu plné uzavírky zrušená. S chozením pěšky na autobus do Kedlet budou mít určitě největší problém starší lidé. Proto jsme připravení zajistit pro ně dopravu osobními auty nebo mikrobusy asi dvakrát týdně do Slavkova. Je však nutné si o tuto službu zažádat na obecním úřadě s dostatečným předstihem," upozornil Hanák.