O problémech, které je dosud rozdělovali, budou komunikovat kromě příslušníků římkskokatolické církve také evangeličtí luteráni, husité, členové reformované církve ze Slovenska, zástupci Slezské církve evangelické a řada dalších křesťanských i občanských církví.

Program je přístupný široké veřejnosti. V pátek mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou pobesedují ve Velešovicích starostové a církevní představitelé na téma Nezdravé sebevědomí narušuje mezilidské vztahy. O půl hodiny později pak začne bohoslužba ve velešovickém kostele svaté Barbory, kterou povede biskup Vojtěch Cikrle.

Večer v devatenáct hodin zahájí v historickém sále slavkovského zámku koncert. Vystoupí Festivia Chorus z Velké Lhoty, houslista Lukáš Novotný a herec Ladislav Lakomý, jenž zarecituje verše Jana Skácela. Celý sobotní program se odehraje už v zámku ve Slavkově.

Seminář Duchovní ekumenismus proběhne od desíti hodin do půl jedné. Od čtrnácti hodin následuje ekumenická bohoslužba v chrámu Vzkříšení Páně. Zpěvem ji doplní Festivia Chorus.