Proti stavbě, která bude vyrábět elektrickou energii zpracováním biologického odpadu, nemá nic ani vedení obce. „Měli jsme tu připomínkovací akce a setkání s projektanty a zástupci družstva. Ti nás ujistili, že provoz bioplynové stanice bude čistý, takže za těchhle okolností nemáme se stavbou žádný problém,“ uvedl k otázce plánované stavby starosta Rybníčku Vladimír Skopal.

Den před vydáním územního rozhodnutí se na místě budoucí stavby sešli lidé a orgány státní správy, kterých se výstavba elektrárny přímo týká. Vyjádření okresního pracoviště hygieny bylo kladné, a tak se ústního jednání její zástupci ani neúčastnili. Ostatní projekt schválili.

Také obyvatelé Rybníčku s chystanou stanicí nemají problém. „Žádné stížnosti od místních jsme nezaznamenali. Měli dostatečně dlouho dopředu možnost se účastnit různých setkání a případně se ke stavbě stanice vyjádřit, ale nikdo neprotestuje,“ řekl starosta.

Projekt bioplynky i přesto v budoucnu čekají ještě další prověrky. „Dosavadní stanoviska jsou kladná, ale schvalovací proces bude ještě pokračovat. Územní rozhodnutí sice už stavba má, ale čekají ji další kontroly a doplnění dokumentace, aby mohla získat i stavební povolení,“ popsal budoucí rozhodování o osudu stavby tajemník Městského úřadu v Ivanovicích na Hané Jan Kovář.

Stavbu elektrárny na biomasy plánuje v Rybníčku zemědělské družstvo Haná ze Švábenic. „Pořádali jsme exkurze do fungujících bioplynek pro zastupitele a obyvatele Rybníčku, aby měli možnost vidět na vlastní oči, jak stanice funguje a že je výroba elektřiny touto cestou čistá,“ uvedl předseda družstva Miroslav Cvek.

Lepší ovzduší

Vedení obce si navíc od bioplynové stanice slibuje, že pročistí místní ovzduší. „V minulosti si někteří lidé stěžovali na zápach, který se uvolňoval z odpadních jam. Tento problém vyřeší právě plánovaná elektrárna, protože bude odpad, který se v jamách hromadil, používat jako palivo,“ zdůraznil hlavní přínos bioplynové stanice pro obec starosta Skopal.

Podle předsedy zemědělského družstva Cveka nabízí bioplynová stanice i další využití. „Obec by mohla využít případně i zbytkové teplo,“ podotkl Cvek.

Další z bioplynových stanic plánují zemědělci postavit například v Nížkovicích. O stavbě elektrárny na biomasu se mluví také ve Vyškově, kde ji má postavit firma Respono, která pro region zajišťuje svoz odpadu.

Na výstavbu dostalo Respono padesátimilionovou dotaci, cena stanice se však vyšplhá na sto čtyřicet milionů korun. Společnosti by tak v případě stavby hrozilo velké zadlužení, proto zatím nerozhodla, jestli elektrárna nakonec vyroste.

Bioplynové stanice vytvářejí elektrický proud spalováním kukuřičné siláže, případně nekvalitního obilí.