„Čísla dostáváme od společnosti každý rok. Je v nich vypočtené, kolik a jakého druhu odpadu se v Křenovicích vytřídilo a jaký to má dopad na životní prostředí," vysvětlil starosta Křenovic Jaromír Konečný.

Certifikát tedy mimo jiné uvádí, že na sběrném dvoře minulý rok skončilo 154 televizí, padesát monitorů a přes dva tisíce čtyři sta kilogramů drobných spotřebičů.

6,5 tuny odpadu

Z toho vyplývá množství úspor vody, ropy, elektřiny a snížení emisí skleníkových plynů. Například recyklace uvedeného množství televizorů by vydala na elektrickou energii pro jednu domácnost na šest let.

Celkem se na křenovickém sběrném dvoře vytřídilo v roce 2014 šest a půl tuny odpadu. To má mimo jiné za následek úsporu 383 kubíků vody, což se rovná stejnému množství, které se spotřebuje při 5 143 sprchování.

Vedení obce je s otázkou třídění v Křenovicích poměrně spokojené. „Nejsme na tom špatně, ale stále vidíme nějaké rezervy, které chceme řešit. Snažíme se náš systém stále zdokonalovat, ale musíme u toho přihlížet i k jeho nákladovosti a hledat mezi obojím vhodný poměr. Velmi podstatná je pak i otázka motivace. Abychom lidi přesvědčili, že třídění má smysl, chce to nemalou mediální osvětu," zhodnotil Konečný.