Radnice si od kroku slibuje výraznou úsporu. „Loni jsme to chtěli vyzkoušet, proto jsme zvolili jen několik objektů jako Besední a Sokolský dům nebo aquapark. Protože se to osvědčilo, letos jsme se rozhodli zapojit do nákupu energií pomocí aukce všechny příspěvkové organizace města, tedy mateřské a základní školy, sportoviště, zoopark a další," podotkl k elektronické aukci vyškovský místostarosta Roman Celý.

Audit mezi organizacemi ovšem ukázal, že některé z nich mají smlouvy na několik let dopředu. „V takovém případě nemá cenu jim přikazovat, aby od smlouvy odstoupily, protože pokuty by logicky celou věc prodražily. Ale drtivá většina organizací začne od příštího roku odebírat energii, zejména tedy plyn, za jednotnou cenu," poznamenal Celý.

Město vychází z předpokladu, že čím větší zakázka, tím nižší celkovou cenu se mu podaří získat. „Teď máme k nákupu už všechno připravené, zúčastníme se takzvané komoditní burzy v Praze. Není to přímo elektronická aukce, ale princip je podobný. Předpokládáme, že se nám tak podaří získat nejlepší cenu, na kterou bude v dané době vůbec na trhu možné dosáhnout," nastínil místostarosta.

Formou elektronické aukce se letos při nákupu energií vydají také Bučovice. Byť trochu neplánovaně. „Původně jsme měli nasmlouvanou cenu, která měla být o čtyři procenta nižší než ta letošní. Jenže pak se změnil zákon o veřejných zakázkách a limit u zakázek na dodávky a služby, u kterého nemusíme vypisovat veřejnou soutěž, se snížil na milion korun. A ten my rozhodně překročíme, proto jsme se nakonec rozhodli k tomuto kroku. Doufáme, že se nám skutečně vyplatí," podotkl tajemník bučovické radnice Karel Měřínský.

Bučovičtí radní už vybrali firmu, která nákupy elektronickou formou zprostředkuje. „Ve zkušebním provozu má město možnost udělat tři výběrová řízení zdarma. Budou se týkat projektové činnosti v oblasti dopravy, řešení systému vytápění a větrání kina a dodávky elektřiny," vyjmenoval vedoucí investičního odboru bučovické radnice Jiří Pospíšil. Město potom vyhodnotí úspory a posoudí, jestli má skutečně cenu jít touto cestou.

S aukcemi pomáhají městům najaté firmy. „Elektronická aukce má oproti běžnému výběrovému řízení tu výhodu, že dodavatelé vidí tu nejnižší nabídku a můžou podle ní snižovat tu svou. Města tak díky tomu můžou získat výhodnější cenu než při klasickém otvírání obálek," vysvětlila už dříve marketingová manažerka firmy E-centre Alice Mazurková.

Další výhoda elektronických aukcí je podle ní v centralizaci zakázek. „Díky tomu, že město zadá zakázku pro všechny organizace najednou, zvýší poptávku a tím pádem jsou dodavatelé ochotní jít s cenou zase o něco níž," podotkla Mazurková.

Vyškov předpokládá, že díky netradičnímu způsobu nákupu energií bude rozpočet na příští rok příznivější. „Výši úspor nicméně zatím odhadnout nedokážu. Je to jednak dané tím, že každá organizace měla až dosud jiného dodavatele, a proto nemůžeme srovnávat ceny. Navíc se ceny energií rok od roku mění. Udělali jsme si proto průzkum, jaké ceny by nám v tuto chvíli byli schopní nabídnout velcí dodavatelé, a s nimi budeme následně srovnávat," doplnil místostarosta Celý.