Na fakt loni upozornil slavkovskou kontrolní komisi. Zda jeho podnět prošetřovala, netuší. Odpověď mu po víc než tři čtvrtě roce nepřišla. „Je opravdu zarážející, že ani rada ani kontrolní výbor nereagují na naše sdělení o tom, že město bylo pravděpodobně ošizeno o částku okolo jednoho a půl až dvou milionů korun. Dodnes nemám žádnou odpověď a domnívám se, že tyto dopisy dodané do datové schránky Slavkova kontrolní výbor nedostal. Pokud ano, neseznámil s nimi členy výboru. Za normálních okolností by už totiž došlo na hloubkové kontroly za účasti odborníků," poukázal Jandora.

Z pětadvaceti položek, které uvádí v dopise kontrolnímu výboru, jich podle něj nebylo dodaných, nebo šlo o repliky či mladší předměty, čtrnáct.

Co kontrola řeší a neřeší

Formálně je, jak tvrdí, na výstavě 86 procent minimálního požadovaného množství exponátů. „Tedy pomineme-li drobnosti. Odborným nárokům jich pak odpovídá možná dvacet procent. Ty zásadní a nejatraktivnější ovšem chybí zcela. Zhotovitel se je zavázal dodat, ale neudělal to. Technickému dozoru investora ani přebírajícím to nevadí," stojí v Jandorově podnětu, pod kterým jsou podepsaní i spoluautoři libreta Jakub Samek a Vladimír Kočan.

S problémem Jandora podle svých slov v minulosti seznámil i starostu města Michala Boudného a radní. Konkrétně na první a jediné schůzce po jejich zvolení, v prosinci 2014. „Reakce také nepřišla žádná. Myslím si, že město, které je zadlužené až po uši, by se mělo o své peníze starat lépe," zdůraznil Jandora.

Kontrolní výbor nicméně podnět dostal. Podle předsedkyně Věry Křivánkové ale není v jeho kompetenci tyto věci řešit. Zabývá se především prací úřadu v oblasti stížností. Ne však po stránce, jak byly vyřešené, ale jestli úředníci dodrželi zákonné lhůty. „Což se v tomto případě děje. Probíhá soudní řízení, některé orgány už i vydaly nálezy. My proti nim nemůžeme jít. Navíc ani nemáme možnosti, jak bychom jejich závěry prošetřovali. Nejsme způsobilí prozkoumávat libreto ani exponáty," řekla Křivánková.

Kromě práce úřadu výbor dohlíží na plnění usnesení zastupitelů. A za další pracuje podle plánu kontrol, který se týká příspěvkových organizací města a samosprávy. Ten schvaluje zastupitelstvo. „Kontrolu také můžeme dělat jen v případě, pokud nám to zastupitelstvo dá za úkol. Tady nešlo ani o plnění usnesení, ani jsme to neměli v plánu kontrol. A zastupitelé nás také řešením věci nepověřili," vysvětlila Křivánková.

Podnět ale výbor projednal. „Vzhledem ke skutečnosti, že případ už dvakrát prošetřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a v průběhu realizace projektu dělal kontroly poskytovatel dotace, a to bez připomínek, navíc v současné době probíhá spor týkající se autorských práv, výbor podnět předal zastupitelstvu města k rozhodnutí o dalším postupu. To s ohledem na probíhající soudní řízení nepřijalo žádné usnesení," sdělil starosta města Michal Boudný.

Podle Jandory se ale poskytovatel dotace nezabýval věcmi, které platil Slavkov, což prý může i doložit. „A Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vycházel z kontroly poskytovatele dotace, tedy regionálního operačního programu. A také z dotazu na Slavkov, který mu odpověděl, že je to v pořádku. Takže fyzická kontrola expozice po této stránce nikdy neproběhla," namítl Jandora.

Na to, aby někdo zkontroloval exponáty, podle něj nemusí být odborník. „Stačí velice jednoduše srovnat předávací dokumentaci zhotovitele podepsanou zástupci města a zámku se zadáním projektu," naznačil pak Jandora v podnětu.

Postoj starosty k tomu, že Slavkov neúplnou dodávkou mohl přijít až o dva miliony korun, se nepodařilo zjistit. S odvoláním na soudní řízení na dotaz nechtěl odpovědět. Kvůli zahraniční cestě pak nebyl k zastižení jednatel firmy SKR Stav, která exponáty dodávala, Ivo Skřivánek. Co se týká odpovědi na podnět, té by se podle Křivánkové měl ujmout zřejmě někdo ze zastupitelstva. „Pokud však pan Jandora sleduje naše zasedání, odpověď tam zazněla," vzkázala.

Napoleonská expozice se stala terčem kritiky společnosti AusterlitzPro a autorů libreta krátce po otevření. Spor o autorská práva, který se kvůli ní rozhořel, tak trvá skoro tři roky a řeší ho soud. Expozici proto zámek nahradil novou, která je ovšem té původní velmi podobná. Jandora ji označil za plagiát.