Určitou dobu sál využívali na dočasné výstavy. Práce na expozici zahájili loni. „Většinu peněz nám poskytl Jihomoravský kraj, který je naším zřizovatelem. Dostali jsme investiční příspěvek ve výši milion a sto osmdesát tisíc korun a provozní prostředky také z krajského rozpočtu ve výši milion padesát tisíc. Zbytek jsme zaplatili z vlastních peněz," vyčíslila šéfka muzea s tím, že podtextem výstavy je přivést návštěvníka k ochraně přírody.

Expozice je koncipovaná jako procházka Vyškovskem od severu na jih. Začátek je tedy na Drahanské vrchovině, následně návštěvníci projdou Vyškovskou bránou a skončí na Bučovicku. „Jde o řez Vyškovskem, napřed cesta vede z kopců do údolí, pak stoupá do zvlněné krajiny Litenčické pahorkatiny a končí ve Ždánickém lese. Přitom lidé projdou devíti stanovišti, která reprezentují přírodu regionu ze všech jejích úhlů. Což je botanický, zoologický a geologický, na Vyškovsku hlavně paleontologický je zde spousta prvohorních i třetihorních nálezů," přiblížila za autory expozice přírodovědkyně muzea Lydie Bartoňová.

2miliony a šest set tisíc korun jsou celkové náklady za očekávanou expozici Příroda Vyškovska. Do té muzeum zasadí i několik interaktivních prvků. Na expozici výrazně přispěl Jihomoravský kraj.

Podle ředitelky bylo obtížné sehnat preparáty zvířat, které si představovali. „Jsou nicméně velmi zdařilé," ocenila.

Jejich tvůrci jsou Pavel Višňák a Daniel Hroch, kteří je podle Bartoňové vytvořili na míru pro vyškovskou expozici. První jmenovaný připravil preparáty savců a ptáků, druhý pak dělal modely ryb. „Zatřetí bych chtěla vyzdvihnout i slovenského akademického malíře Petera Repku, který vytvořil perokresby k exponátům. Je jich téměř šedesát a díky nim si i malé dítě, které neumí číst, samo najde informace," doplnila Bartoňová s tím, že k vidění budou i modely obojživelníků a plazů. Co se týká savců, vystavené budou jen modely těch drobných.

Výstava má být tahákem pro školy z regionu i širokou veřejnost. „Obsahuje mimo jiné interaktivní prvky, které se budou líbit zejména dětem, ale věřím, že zaujmou i dospělé. Budou určovat rostliny, skládat kostru, poznávat vůně," vyjmenovala Pelinková.

Že se na novou expozici půjdou co nejdřív po otevření podívat, s tím počítají například v nedaleké Základní škole Nádražní 5 ve Vyškově. „Programy, které muzeum nabízí, využíváme rádi. Jde o zpestření výuky nejen pro děti z prvního, ale také druhého stupně, které tam chodí v rámci hodin dějepisu, občanské výchovy nebo právě přírodopisu. Nová výstava má být interaktivní, takže je určitě bude bavit," myslí si ředitel školy Pavel Pospíšil.