Většina sídlí v budovách obecních a městských úřadů. Jedinou výjimkou je family point v Otnicích umístěný v knihovně. „Otevírací doba je vázaná na úřední dny obecního úřadu, pondělí a středu, kdy je otevřená i místní knihovna. V případě potřeby jsou však pracovníci úřadu ochotní family point otevřít i mimo provozní dobu knihovny," informovala členka otnického výboru pro mládež, tělovýchovu a rodinu Dana Sekaninová, která místo pro rodiče s dětmi zakládala.

Současně s bezbariérovým family pointem v přízemí vznikl i dětský koutek v prvním patře. Právě tam, kde jsou kanceláře. „Ten je využívaný hodně. Když rodiče něco vyřizují, děti si hrají zatím vedle," přiblížila výhodu Sekaninová. Přestože samotný family point maminky využívají zřídka, funkci plní. „Rodiče o něm vědí. V zimě samozřejmě využívají služby častěji než v létě," objasnila zakladatelka. Do budoucna by chtěla oživit otnický family point například besedami pro rodiče s dětmi nebo staré lidi.

Také ve Slavkově u Brna se provozní doba místnosti poutá k úřadu. „Proto když se ve dvě hodiny zavře, maminky do family pointu nemají přístup," nastínila slavkovská pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí Martina Zavadilová.

Proto město hledá, kde by bylo možné vytvořit časově dostupnější místo. „Jednou z možností je například informační centrum, tam by mohli chodit například i návštěvníci zámku," naznačila Zavadilová. Přestože rodiče podle ní využívají nabízeného zázemí minimálně, odezvy jsou kladné.

Naopak family point na vyškovském městském úřadě je podstatně vytíženější. „Provoz zajišťují pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, využívají ho ale nejen jeho klienti, zájem mají i další návštěvníci úřadu," informovala mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková. Upravovat ani měnit plně vybavenou místnost pro rodiče s dětmi ve Vyškově v dohledné době neplánují.

Ve městě se neosvědčily jen family, ale také senior pointy. Proto zvažuje zavedení další služby, first pointu. Tedy informačního místa, kde by proškolený personál poskytoval lidem informace ohledně věcí, které budou k vyřizování na úřadě potřebovat. Pracovníci by mohli i domlouvat schůzky s konkrétními úředníky. „Částečně tuto funkci plní podací a informační místo, nepokrývá ji ale úplně, protože pracovníci mají k řešení i jiné úkoly," nastínil vyškovský tajemník Ivo Klenk.

Uskutečnění projektu ale zatím vázne na technických problémech. „Musíme brát ohled na dispozice budovy radnice, v současnosti prověřujeme možnosti řešení," uvedl Klenk s tím, že first point tak nakonec kvůli nedostačujícím možnostem budovy vůbec nemusí vzniknout.

Poslední z family pointů Vyškovska se nachází v Bučovicích, a to rovněž na radnici. Podle vedoucí sociálního oddělení Martiny Teuchnerové ho rodiče využívají několikrát do měsíce. Na rozdíl od Slavkova, v Bučovicích o zřízení dalšího takového zázemí jinde ve městě neuvažují.

co je family point
Family point je místo, kde rodiče můžou pečovat o své děti a získat informace pro podporu rodiny. Je bezbariérové a vybavené například přebalovacím pultem, mikrovlnkou a některé i veřejným internetem. Dětem jsou k dispozici hračky. Scházejí se v nich i nabídky místních organizací poskytujících služby na podporu rodin.

TEREZA NOVOTNÁ