Největší nebezpečí pro drobnou zvěř skýtají predátoři, kteří mají na vysečených polích vlastní žně. Myslivce trápí hlavně úbytek zajíců. „Pole poskytující pro zvěř dostatek klidových a potravních možností se rázem mění na potravní poušť, bez zdroje potravy, bez krytu i vody pro zvěř. Zvláště drobná zvěř zažívá v tomto období citelné ztráty. Přehlednost terénu nahrává liškám, kunám i přemnoženým dravcům,“ vysvětlil hlavní problém Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

Podobně vnímá situaci s drobnou zvěří i předseda vyškovského Okresního mysliveckého spolku. „Je samozřejmé, že dravci mají na otevřeném prostranství větší přehled a tím i větší šance uspět,“ přidal se předseda vyškovských myslivců František Toman.

Kromě přirozených predátorů vstupují do hry také zemědělské stroje. Kombajny se mohou stát osudné hlavně zajícům. „Nemají dostatečnou rychlost, aby utekli. Stroje jsou totiž hodně široké,“ vysvětlil Toman. Jeho slova potvrzuje i Šilha. „Velké škody na zvěři způsobují i rychle jedoucí sklízecí mlátičky, které jsou dnes tiché a díky dokonalejší technice mají při sklizni vysokou rychlost,“ popsal.

Zemědělci ovšem odmítají, že by škody na zvěři způsobené jejich stroji byly nějak zásadní. „K přejetí zvěře dochází minimálně. Navíc kromě obilí pěstujeme i jetel, vojtěšku a kukuřici a tam se drobná zvěř tolik nezdržuje. Sem tam se stane, že vyběhne z pole liška, ale to je tak všechno,“ ujistil předseda představenstva společnosti Agros Vyškov-Dědice Cyril Sigmund.

Kombajny už mohou v hangárech pomalu startovat. „Počítám, že žně u nás začnou do pár dní,“ odhadl předseda.

Myslivci upozorňují, že v době žní je důležitá i obezřetnost lidí vyrážejících do přírody. „V přírodě pozorujeme rychlý růst mláďat spárkaté zvěře, které postupně přivykají krom sání mateřského mléka na příjem rostlinné potravy. Veřejnost by si měla uvědomit, že bezohledné chování v přírodě a volné pobíhání psů je v tomto období pro volně žijící živočichy škodlivé,“ zdůraznil Šilha.

Také řidiči by měli dbát na bezpečí zvěře i své vlastní. „Měli by být na silnicích připravení zvláště v lesních úsecích na častější přechody srnčí, ale i černé zvěře. Kolize se silnějším kňourem může mít fatální důsledky. Proto by se nyní měli motoristé chovat na silnicích ještě ohleduplněji. A to i v zájmu vlastní bezpečnosti,“ doplnil Šilha.