U zmíněných varhan již byla zahájena jejich demontáž. „Nejdříve restaurátoři pečlivě rozebrali hrací část. Poté provedli restaurátorský a srovnávací průzkum jednotlivých dílů a vyhodnotili poznatky, které projednávali na prvním kontrolním dni s památkáři. Následoval převoz píšťalového fondu do ateliéru restaurátorské firmy ve Slovinsku. Odborníci tam také vyrobí kopie dílů, které není možné restaurovat. Se zahájením prací na obnově varhanní skříně počítáme na jaře,“ zmínila projektová manažerka Marie Matějů.

Obnova varhan jako celku jim zabere dva následující roky. Náklady za 7,7 milionů korun zahrnují jak hrací část, tak i varhanní skříň, která je památkově chráněná. O každou část se stará jiná firma.

Silničáři opraví na Vyškovsku hned několik úseků silnice I/50. Ilustrační foto.
Opravy na I/50 na Vyškovsku: přes dva měsíce kilometry navíc po objížďkách

„Na restaurování varhan a revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích se farnosti podařilo získat grant z Fondů EHP 2014 – 2021 v programu Kultura. Další významnou finanční podporu poskytl Jihomoravský kraj. Štědrost projevila i řada firem a drobných dárců,“ uznala Matějů.

REVITALIZACE KOSTELA V BUČOVICÍCH
Rekonstrukce střechy začne na jaře.
Potrvá 5 měsíců.
Varhany zrestaurují za 7,7 milionu.
Práce potrvá dva roky.

Původní varhany postavil neznámý varhanář v roce 1788. Po stu letech užívání však byly natolik zchátralé, že jejich hrací část byla v roce 1897 vyměněna, což znamenalo vestavbu nového stroje do staré skříně.

„Varhany pneumatické soustavy byly objednány u bratří Braunerů za 4261 zlatých. Mají dvacet rejstříků a 1245 píšťal, z nichž jest 261 dřevěných a 839 cínových, dva manuály a jeden pedál. Varhany byly roku 1897 dodány, prozkoumány a co velmi dobrý nástroj uznány a po obdrženém povolení tehdejším farářem Janem Strakou na slavnost Zvěstování Panny Marie 25. května posvěceny,“ uvádí farní kronika.

Účastníci posledního kurzu základní přípravy završili výcvik v prosinci.
K zemi, vztyk! Vojenský dril ve Vyškově dělá ze záložáků borce, podívejte se

Nástroj má za sebou přes svou mimořádnost po zvukové stránce razantní přestavby ze začátku dvacátého století, které však byly nekvalitní. Navázaly na to další neoborné opravy, které dovedly bučovické varhany do současného stavu a na pokraj životnosti.

„Restaurováním se jim vrátí původní autenticita, vzhled a plnohodnotná funkčnost. Z původní podoby nástroje z roku 1897 máme dochováno zhruba osmdesát procent píšťalového fondu,“ dodala Matějů, která zmínila i uměleckořemeslnou a sochařskou výzdobou varhanní skříně.