Co považujete za největší úspěch svého šestiletého funkčního období? Co se vám v senátu podařilo prosadit pro svůj obvod?
Nemohu říct, že bych měl nějaký vyloženě největší úspěch. Úspěch ale byla Lisabonská smlouva a záležitosti kolem ní. Podařilo se nám je dotáhnout k ústavní stížnosti. Měl jsem na starosti veřejné slyšení o platech nepedagogických pracovníků. Jednání vyústilo v to, že se nám podařilo zajistit jim zvýšení platů. Dále jsme řešili a ještě řešíme televizní poplatky, jejichž výše podle mě neodpovídá úrovni poskytovaných služeb.

Jak často za vámi do kanceláře chodili voliči s dotazy a podněty?
Mám pravidelná setkání s lidmi každý týden, a to celé odpoledne ve středu. Tam řešíme vše, co je zajímá a s čím přicházejí.

Který dotaz vám přišel nejkurióznější?
Každý podnět se snažím vyhodnotit. Řešíme možnosti jak dál postupovat. Každý má právo vidět problém, protože může mít jiný pohled na věc. Neberu dotazy veřejnosti jako kuriozity, ale snažím se nad nimi zamyslet a řešit je.

Co byste udělal za šest let v senátu jinak?
Nedá se říct, že bych něco udělal jinak, ale spíš kvalitněji. Dříve jsem byl nezkušený. Příchod do senátu bylo pro mě jako nastoupit do jedoucího vlaku. Nic bych jinak neudělal, ale hlouběji bych šel do problémů.

Považujete se za bezúhonného?
Jsem rád, že mohu konstatovat, že jsem neměl žádnou kauzu. Neměl jsem žádné nahrávky, nejel jsem autem opilý, ani nic podobného. Jsem v tomto směru nezajímavý.

Jsou podle vás pravomoce senátu dostatečné?
To je velmi zajímavá otázka. Nejsou dostatečné. Když vznikala Česká republika v roce 1993, ústava zahrnovala dolní i horní komoru Parlamentu. Dolní vznikla okamžitě, senát vznikl ale fakticky o čtyři roky později. Všechny pravomoce, hlavně v kontrolní činnosti, tedy vykonávala napřed poslanecká sněmovna. Ta potom nechtěla pustit některé pravomoci a kompetence, které senátu mají náležet. Postupně se o ně tedy se sněmovnou v dobrém přetahujeme. V posledních šesti letech je zde výrazný posun. Projevuje se to tím, že senátoři se stávají ministry.

Co byste na pravomocech senátu změnil?
Konkrétně by senát měl mít větší možnosti kontroly a kompetence. To by senát mohl řešit a sněmovna by měla větší prostor pro tvorbu a schvalování rozpočtu.

Proč jste se rozhodl kandidovat znovu?
Protože jsem v senátu získal zkušenost, která je nepřenositelná a chci ji využít ve prospěch regionu. Přestože to není určené zákonem, tak jsem si vyhodnotil, že dvě volební období jsou ideální. Je to pro mě maximum a pokud se do senátu dostanu, příště už určitě kandidovat nebudu. Rád bych potom uplatnil své znalosti jinde.

Jaké problémy má podle vás společné Vyškovsko s Kroměřížskem a jak je chcete řešit?
Problémy Vyškovska a Kroměřížska jsou především v otázce zaměstnanosti. Řešit je lze na úrovni Parlamentu, a to jen dobrou legislativou. Tedy zákony, které umožní snadnější zaměstnávání.

Jak chcete dostat k volebním urnám voliče z Vyškovska?
Klasickou kontaktní kampaní. Do Ivanovic na Hané a okolí se chystám přijet asi čtrnáct dní před volbami.

Kterého kandidáta považujete za nejsilnějšího soupeře?
Respektuji všechny kandidáty. Mají velké zkušenosti. Nedovolil bych si kohokoliv vyzvednout, nabídka je totiž silná. Většinu z nich znám a jsou to lidé velmi schopní a pracovití.

Můžou senátní volby kopírovat výsledky parlamentních voleb na jaře?
Výsledek opravdu nedokážu odhadnout. Senátní volby jsou většinové a aspekty jsou různorodé.

V čem se liší problémy moravského venkova oproti situaci před šesti lety?
V tomto směru nedošlo k zásadnímu posunu, problémy jsou pořád přibližně stejné. Kroměříž měl situaci těžkou, třeba kolem Ivanovic na Hané nebyla dotažená dálnice. To se změnilo a je to dobrý posun.

Jak se vám podařilo skloubit funkce starosty a senátora? Co na to vaši voliči?
Podařilo se mi to dobře. Má to vliv i na to, že se dokážu při řešení problémů na různé věci podívat ze situace venkova. Někteří voliči měli ze začátku určitě obavy, ale vše jsem zvládl.

Co by jste navrhoval v době krize hlavně řešit?
Prioritní je, aby se rozběhly podniky, aby se oživila činnost firem a zaměstnávání lidí. Jakmile budou mít místa, mohou utrácet a vytváří další pracovní místa.

S jakým předsevzetím a plány jdete do dalších voleb?
Využít maximálně získané zkušenosti pro náš region.

Co chcete v senátu udělat pro svůj obvod?
Senát je legislativní orgán a udělat něco pro obvod je komplikované. Mohu, a o to se snažím, otevírat starostům malých obcí v Praze dveře. Senát nerozděluje peníze, nic nepřiděluje. Pro obvod mohu maximálně udělat to, aby zákony byly takové, aby pomohly regionu v jeho rozvoji v oblasti zdravotnictví, školství a pracovních příležitostí.

ANKETA: Co uděláte pro svůj senátní obvod?

Lenka Mergenthalová, TOP 09
Chci pracovat na přípravě norem, které budou garantovat dostupnou a efektivní zdravotní péči. Podpořím povinnost zajistit dostatečný počet míst v mateřských školách a možnost umístit v nich děti mladší tří let.


Pavel Dohnal, Moravané

Budu pomáhat lidem v senátním obvodu při řešení jejich problémů. Měsíčně chci odkládat polovinu senátorského platu na zvláštní účet, ze kterého na konci roku rozdělím příspěvky organizacím poskytujícím sociální služby.

Miloš Malý, ČSSD

Kroměříž je obvod s velkou nezaměstnaností. Chtěl bych dohlédnout na úřady práce, které spíš jen vedou statistiky, než aktivně pracují. Působit chci i ve zdravotnictví. Hlavně bych ale chtěl pracovat na změně legislativy.Lubomír Nečas, SPO Zemanovci

Zabýval bych se problematikou organizace zdravotnictví a vysoké nezaměstnanosti v regionu. Ta přímo souvisí s podnikatelskými aktivitami. Dále bych se zaměřil na cestovní ruch, který zde má dosud výrazné rezervy.