V případě bučovického gymnázia činí převis uchazečů dokonce víc než polovinu počtu nabízených míst. Bučovické gymnázium otevírá pouze jednu třídu pro osmileté a jednu pro čtyřleté studium, ale ani zde nebude mít vedení školy problémy třídy zaplnit. „Ke čtyřletému studiu se nám přihlásilo dvaačtyřicet studentů, k osmiletému dokonce devětačtyřicet. Zatímco u čtyřletého studia se jedná o pokles uchazečů, u osmiletého jsme zaznamenali značný nárůst,“ vylíčil situaci na bučovickém gymnáziu jeho ředitel Jiří Vlček.

Loňské statistické údaje mu dávají za pravdu. Pro školní rok 2010/2011 se hlásilo do primy v Bučovicích pouze dvaatřicet studentů. Situace nastává nedlouho poté, kdy krajské zastupitelstvo zrušilo rozhodnutí radních, na základě kterého měla zůstat prima v Bučovicích v nadcházejícím roce uzavřená. V Bučovicích se ale zvedla obrovská vlna nevole, protest gymnázia podpořily tisíce lidí. Kraj nakonec své rozhodnutí změnil.

Větší zájem je i o vzdělávání v okresním městě. „V letošním roce se k osmiletému studiu na našem gymnáziu přihlásilo čtyřiašedesát uchazečů, což je o pět více než loni. Na čtyřleté gymnázium se hlásí šestasedmdesát studentů, loni jich bylo dokonce sto třináct,“ popsal statistické údaje ředitel vyškovského gymnázia Václav Klement. Vyškovské gymnázium přijme pro nadcházející školní rok šedesát studentů na osmileté studium a stejný počet na studium čtyřleté.

Nízký počet uchazečů z loňského roku zařadil bučovické gymnázium na černou listinu škol, které měly o své primány přijít. Rozhodnutí krajské rady snížit počty tříd osmiletých gymnázií v kraji bylo ale koncem února zrušeno krajským zastupitelstvem na návrh hejtmana Michala Haška.

Nyní nicméně na kraji připravují potřebné podklady k dalšímu jednání o osudu osmiletých gymnázií. „Podle všeho by se otázka fungování osmiletých gymnázií měla řešit na zářijovém zastupitelstvu,“ informoval mluvčí krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Kraj by podle ředitele vyškovského gymnázia nicméně neměl brát v úvahu pouze počty uchazečů. „Ty jsou z hlediska porovnávání škol zavádějící, protože každý student si může podat až tři přihlášky. Zatímco u menších měst volí uchazeči z okolí konkrétní gymnázium, které mají nejblíže, žáci ve velkých městech běžně využívají všech tří možností a vzniká tak zdání, že o studium na gymnáziích například v Brně je mnohem větší zájem než o studium na gymnáziích v menších městech. Nakonec ovšem žák nastoupí pouze na jednu školu, přestože ho zbývající dvě uváděly také jako uchazeče,“ vysvětlil svízel porovnání údajů Klement.

V případě vyškovského gymnázia vstupuje do hry ještě druhá okolnost, která podle Klementa snižuje mezi uchazeči počet těch, kteří nakonec skončí na jiné škole. „Uchazeči o naše studium vykonávají náročné přijímací zkoušky. V důsledku toho se k nám hlásí pouze žáci, kteří zde opravdu chtějí studovat. Nechodí to tak pouze zkusit,“ podotkl ředitel Klement.

Školy mají být podle něj posuzované také podle kvality žáků. „Na našem gymnáziu dosahují žáci pravidelně mimořádných úspěchů. V loňském roce byly hejtmanem oceněné studentky Charlota Blunárová a Šárka Navrátilová za mimořádné úspěchy a za vítězství v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Charlota Blunárová se svou prací bude v květnu reprezentovat Českou republiku ve Spojených státech,“ dodal ředitel Klement.

Absolventi podle vedení gymnázií bez problémů navazují na středoškolské studijní výsledky na vysokých školách. „Přes devadesát procent našich absolventů se úspěšně hlásí na vysoké školy. Samozřejmě už nevíme, jak si tam vedou, ale nejsou evidovaní na úřadu práce, takže podle všeho na vysokých školách zůstávají,“ uvedl bučovický ředitel Vlček.

U absolventů vyškovského gymnázia atakují čísla úspěšných uchazečů o vyšší odborné a vysokoškolské studium sedmadevadesát procent. Vyškovský ředitel bere i tuto statistiku s rezervou. „V dnešní době ani tento údaj nemá vypovídací hodnotu, protože na nějakou vysokou školu se dostane prakticky každý žák, který má maturitu,“ uzavřel Klement.