Celou noc hlídali rybáři Zámecký rybník v Habrovanech, aby jim z odpuštěné plochy někdo nevysbíral ryby. Dnes časně ráno natáhnou nad vodou síť lan. Po nich pak budou přitahovat loďky jako u přívozu. Tuto neobvyklou techniku musejí použít proto, že rybník je po létech plný bahna.

Jde o mimořádný výlov. „Bývala to místní voda, kam se vysazují nejlepší ryby, které nakoupíme a vychováme ke sportovnímu rybolovu. Jenže někdo utrhnul šroubení u stavidla a rybník se nedal vypustit. Nyní patří obci. Ta chce obnovit nejenom rybník, ale i celý park. A proto ho teď vypouštíme,“ řekl hospodář místní organizace Moravského rybářského svazu ve Vyškově Jiří Černý.

Ten vzpomíná, že když naposledy před pětadvaceti lety rybník vylovoval, byla tam už tehdy metrová vrstva řídkého bahna. Teď to bude mnohem horší. „Rybník má plochu necelého půl hektaru. Z objemu pěti tisíc kubíků je téměř polovina kaly a usazeniny,“ potvrdil místostarosta Habrovan Jan Krček.

Kvůli blátu nebudou moct loďky plout, proto budou muset rybáři napnout síly a přitahovat je na lanech.

Úlovky by ale za tu námahu stát měly. Nejenže by měly být extrémně velké, ale některé budou i dost neobvyklé. Jako například tolstolobici, kteří už jsou k vidění jenom zřídka. „Stoprocentně tam budou velcí tolstolobici až kolem dvaceti kilo. Kdysi se do rybníků vysazovali. Teď už se vysazovat nesmí, protože nejde o původní rybu. Nesmíme je pustit zpátky. Počítáme také, že tam bude pár velice pěkných kaprů, velcí pstruzi a možná i pár pěkných dravců. Ani tyto ryby už vodě nebudou vrácené,“ dodal Černý.

Po vylovení rybníka nechá obecní úřad vybagrovat usazeniny. Rozbor ukázal, že neobsahují žádné nebezpečné látky, proto je nechá vyvézt po dohodě se zemědělci někam na pole, kde poslouží jako hnojivo. Přes zimu zůstane vypuštěný.

Na jaře pak obec začne s rekonstrukcí. „Dostali jsme grant na revitalizaci rybníka a opravu výpustí. Zvelebíme také zámecký park. Vysadíme třiatřicet nových stromů, tisíce keřů, vysejeme trávníky. Park bude klidovou zónou s lavičkami a altány pro obyvatele,“ plánuje místostarosta Krček.

Zámecká zahrada v Habrovanech vznikla v devatenáctém století. Po druhé světové válce se stala státním majetkem a od té doby chátrala. Habrovanský zámeček nyní slouží jako Ústav tělesně postižených. V zahradě roste řada mimořádných dřevin jako třeba jinan dvoulaločný, liliovník tulipánokvětý či jerlín japonský.

Obnovit rybník se letos na začátku podzimu rozhodli například i v Heršpicích na Slavkovsku. Jde o vodní plochu poblíž přírodní památky Jalový dvůr. Rybník byl už v havarijním stavu. Hráz netěsnila, voda prosakovala, byl plný bahna. Během pár týdnů se podařil velký kus práce. „Firma provedla plošné odbahnění a celkovou opravu hrází. Oba břehy zabezpečila proti sesouvání. Dokončuje rekonstrukci výpusti a bezpečnostního přelivu. Levá hráz je téměř hotová. Těsně před dokončením je průsaková hrázka, která odděluje chov ryb od mokřadů,“ pochlubil se heršpický starosta Jiří Ziegler.

Zbývá už jen dokončit okamenování pravé hráze. A také vytvořit mokřady a tůně, které mají zachránit populaci chráněných obojživelníků.

V poslední době došlo z iniciativy obcí k obnově hned několika rybníků na Vyškovsku. Například v Bučovicích a v Olšanech. Nové nádrže vybudovali zase v Brankovicích a Bohatých Málkovicích. V posledním případě v místě, kde už kdysi rybník býval.