Podle starosty Habrovan Radoslava Dvořáčka postupovala obec při sestavování rozpočtu obezřetně. „I když jsme si mohli podle doporučení navýšit příjmy o sedm procent, rozhodli jsme se je ponechat na loňské úrovni. V době krize je lepší počítat radši s menšími příjmy,“ poznamenal Dvořáček.

Ve výdajové části se objevily kromě běžných výdajů také dvě položky, týkající se velkých akcí. Tři a půl milionu korun vyčlenili zastupitelé Habrovan na stavbu nové třídy na současné půdě základní školy a za sedm milionů korun chtějí postavit nový obecní dům. Předložený rozpočet schválili přítomní zastupitelé jednomyslně.

Rozpočet sice počítá pro novou třídu s více než třemi miliony korun, výběrové řízení však možná cenu sníží. „Obec oslovila pět firem a jedna se přihlásila na základě výběrového řízení, které jsme vyvěsili na úřední desce a internetových stránkách. Své nabídky pak v termínu předložili čtyři zájemci. Vítězná firma nám nabídla cenu necelých dvou a půl milionů korun,“ řekl starosta.

Druhá firma v pořadí nabídla cenu o víc než sto tisíc korun vyšší. „Je potřeba dodat, že rozdíl je ve skutečnosti větší, protože tam nemá některé práce zhruba za dvě stě tisíc korun. A vítězná firma naopak předložila ve své nabídce další práce za osmdesát tisíc korun,“ upozornil opoziční zastupitel a člen výběrové komise Petr Rozčínský.

Neúspěšní uchazeči teď mají patnáct dnů na případné odvolání. Pokud se nikdo neodvolá, Habrovanským nebude nic bránit v podpisu smlouvy o dílo. „Pokud by na ni vítěz výběrového řízení nepřistoupil, oslovíme dalšího v pořadí,“ dodal starosta.

Zatím má habrovanská základní škola čtyři ročníky. Nová třída jí umožní otevřít i pátý ročník a nabídnout tak dětem ucelený první stupeň školní docházky. „O pátou třídu jsme se dlouho snažili. Pozitivně to vnímají i rodiče. Zatím totiž musí své děti do páté třídy posílat do školy v Rousínově nebo je vozí i do škol v jiných městech, pokud tam pracují,“ vysvětlila nedávno ředitelka Základní školy Habrovany Vlasta Koudelková.

K přístavbě nové třídy využijí v Habrovanech hlavě letní prázdniny, kdy je škola bez dětí. Některé bourací práce však musí začít už v červnu, protože jinak by se všechno do září nestihlo. „Pro děti jsme zajistili náhradní prostory. Část se jich bude provizorně chodit učit na habrovanský zámeček a část dětí bude chodit na vyučování na obecní úřad,“ podotkl starosta.

Jeden týden navíc z tohoto provizoria ukrojí pravidelná škola v přírodě, na kterou jezdí celá habrovanská základní škola. V případě pěkného počasí pak vyplní program školy další výlety.

Zastupitelstvo Habrovan také začalo projednávat druhou výraznou investici pro letošní rok, a to stavbu nového obecního domu. Na začátek února schválilo vyhlášení výběrového řízení na stavební firmu. V rozpočtu počítají představitelé Habrovan s náklady ve výši sedmi milionů korun. Ani na jednu z letošních staveb si nechtějí brát úvěr, a náklady tak zaplatí z peněz, které ušetřili v minulých letech.