Celkem dvanáct milionů korun se podařilo získat habrovanským radním na rozsáhlou revitalizaci tamního zámeckého parku.
Z evropského Regionálního operačního programu Jihovýchod dostane obec osm milionů korun. „Za tyto peníze obnovíme v parku síť cest, osvětlení a mobiliář, tedy lavičky a dva nebo tři altány,“ informoval habrovanský starosta Radoslav Dvořáček.

Obnovy se dočká také habrovanský rybník, který se nachází v areálu parku. Obec ho už vloni nechala zčásti vybagrovat. „Po celkovém vybagrování ho napustíme. V sousedství rybníka vznikne mělká nádrž, v níž najdou útočiště obojživelníci. Součástí projektu je také výsadba vhodných dřevin a zatravnění,“ doplnil habrovanský starosta.

Tyto práce z valné části zaplatí dotace z Operačního programu Životní prostředí, která obci poskytne čtyři miliony. Radnice musí z vlastní kasy na obě akce vyčlenit milion dvě stě tisíc korun. Celou sumu ale musí nejprve složit dopředu, takže si zřejmě vezme úvěr. Práce mají být hotové do konce roku.

Nevyřešeným problémem v zámeckém parku zůstává zchátralá oranžerie. „Připravujeme projekt pro územní a stavební řízení. Vyjádřit se k němu musejí památkáři. Pak teprve můžeme shánět dotace,“ objasnil Dvořáček. V oranžerii by podle něj měla vzniknout letní restaurace a výstavní pavilon.

Zámeckou zahradu v Habrovanech převedl před několika lety stát na obec, která o to žádala. Do té doby park zcela zpustl a zarostl náletovými dřevinami. V parku rostou některé vzácné dřeviny, například jinan dvojlaločný. K zajímavostem patří také koňský hřbitov.