Velkou nevoli vzbudila v zimě opatření v Podivicích. Tam lidé po omezení vstupu začali poukazovat na vojenská cvičení konající se přímo v obci. „Je s podivem, že armáda lidem povolení ke vstupu do újezdu nedává, ale do obce se tlačí. Na každé polní cestě jsou ohromné cedule se zákazy. Když chceme jít na procházku, povolenky se nedočkáme, a ještě vyhrožují pokutami. Z principu se stalo něco špatně," zmínil tehdy jeden z obyvatel Josef Srna.

Režim začal být přísnější z bezpečnostních důvodů. Došlo mimo jiné k omezení vydávání povolenek za účelem houbaření nebo turistiky. Výsledek? Na okrajích újezdu byly stanovené další dočasně zpřístupněné prostory. Například u Pustiměře, Studnic i Nových Sadů.

Pro zvětšení klikněte.Zdroj: DENÍK/Markéta Evjáková

Naopak Hamiltonští si do lesa zajdou nejblíž v Rychtářově. Pokračují také jednání mezi armádou a samosprávou Podivic. „Například jsme obci v srpnu umožnili konání dětského odpoledne u hranice újezdu. Po domluvě zajišťujeme opravy cest a jejich odvodnění a vycházíme vstříc i samovýrobcům dřeva podobně jako v případě dalších vesnic," sdělil mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Jan Šulc.

NEVYHOVÍ VŠEM

Ze strany újezdu je prý zájem o co nejlepší vztahy s obcemi a jejich obyvateli. „Ačkoliv s ohledem na specifické určení vojenských újezdů dané zákonem nelze vždy vyhovět všem jejich požadavkům," řekl mluvčí.

Omezení v újezdu∙ Armáda zpřísnila vstup do všech výcvikových prostorů od Nového roku.
∙ Rozhodla se poté, co radikálně zmenšila většinu újezdů.
∙ Povolení vydává újezdní úřad Březina. Například pro samovýrobu dřeva, lov a rybolov a péči o včelstva.

Jedním z takových příkladů je místní část Vyškova. U Hamilton totiž i po jednáních zůstal režim stejný. A obyvatelé se smiřují s tím, že jde o uzavřenou kapitolu. „Vzal jsem to jako fakt. Lidem se to úplně nelíbí, ale nedá se s tím jednoduše nic dělat," krčil rameny předseda osadního výboru Ivo Chomoucký.

Mluvil o tom se zástupkyní přednosty újezdu Emílií Šebestovou. „Vysvětlila mi, že jsme bohužel omezení v tom, že jak jsou nastavené současné hranice, nejde víc zasáhnout do vojenského prostoru," upřesnil Chomoucký.

Nejbližší a nejschůdnější lokalitou pro návštěvu lesa je tak pro hamiltonské Rychtářov. Tam si nově třeba houbaři užijí o něco větší prostor.

Přístupná plocha se rozšířila až do okolí Studnic. „Právě u nich jsme v minulých dnech lesy ještě doznačovali," připomněla mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

MIMO CVIČIŠTĚ

Po měsících čekání se podařilo jednání i vedení Nových Sadů. Také tam lidé můžou do lesa bez propustky. Nově přístupná lokalita je vyznačená až k Drahanům na Prostějovsku. „Místa určená ke zpřístupnění jsme vybrali s ohledem na bezpečnost a také na to, aby se v dané lokalitě nenacházel důležitý vojenský objekt nebo cvičiště. Jedná se o lokality v okrajových částech újezdu, kde lze místa jednoznačně vyznačit především přírodní hranicí, například cestou nebo výsekem lesa," nastínila mluvčí resortu.

To potvrdil i starosta Nových Sadů Jiří Šteflíček. „Uznali, že v daných místech nejsou vhodné podmínky pro výcvik, proto nám lesy uvolnili. Je to samozřejmě dobře, lidé byli poměrně naštvaní. Před lety jsme mohli chodit v podstatě po celém vojenském prostoru. Tvrdí, že je zvýšený výcvik. Ale to je pravda, je tady podstatně větší šrumec," uznal Šteflíček.

Dodal, že obyvatelé jsou seznámení s tím, že v lese mají vyznačený prostor, kde se můžou pohybovat bez omezení. Za cedule už ale nesmí.

I přes jasná pravidla se však armáda nadále setkává s neoprávněnými vstupy na území Březiny. „Snažíme se proto lidem i nadále vysvětlovat důvody a nezbytnost úpravy režimu vstupu do vojenských újezdů," zmínil Šulc s tím, že je třeba si uvědomit, že území újezdů je ze zákona určené k výcviku ozbrojených sil a zajišťování obrany státu. „Vstup i vjezd civilistů je bez povolení ze zákona s ohledem na bezpečnost obyvatel i cvičících jednotek zakázaný," zdůraznil Šulc.