Na jedné straně obyvatelé, kteří si rádi zacvičí, na straně druhé profesionální sportovci. Oběma jde o totéž, a přece se nemůžou domluvit. Řeč je o oddílu kopané z vyškovské místní části Hamiltony a členech tamního osadního výboru.

Ti chtějí u sokolského fotbalového hřiště vybudovat pro obyvatele vesnice tenisový kurt. Sokolové jim však odmítají předat právě tu část svého hřiště, kterou by členové osadního výboru nutně potřebovali.

Chtějí kurty

Členové osadního výboru chtějí už dlouhý čas vybudovat víceúčelové hřiště. Podle předsedkyně výboru Aleny Hudcové by to mělo být hřiště pro nohejbal, volejbal a tenis. Místo, které tam zbylo po vzniku hřiště pro tamní oddíl kopané, je však příliš malé.

„Žádali jsme Sokol, aby nám přidal těch šest metrů, které chybí. Jednání v minulém týdnu přímo na místě ale nijak nedopadlo. Nechtějí ustoupit, tvrdí, že by pak nemohli hrát soutěže, protože by fotbalové hřiště nemělo patřičné rozměry,“ vysvětlila Hudcová.

Doplnila, že podle jejího názoru se žádné zápasy stejně na fotbalovém hřišti hrát nebudou, protože Sokol nemá peníze na dobudování sociálního zázemí a město mu těžko přispěje.

Hřiště neuseknou

Předseda sokolského sdružení v Hamiltonech Radoslav Večeřa však tvrdí, že v budoucnu bude fotbalové hřiště o délce sto pěti metrů sloužit svému účelu. „Osadní výbor chce sportoviště o rozměrech osmatřicet krát dvacet metrů. Je tam místo na vybudování volejbalových a nohejbalových kurtů, ty jsme tam po jednání s městem také vyměřili. Jenomže výbor trvá na tom, aby se na sportovišti mohl hrát i tenis, a to na úkor našeho fotbalového hřiště, které už je hotové, oseté trávou a zelené,“ objasnil předseda.

Podle něj se Sokol chystá i na dobudování sociálního zázemí. „Zatím tam není, ale do budoucna na něj zpracováváme projekt se všemi náležitostmi. Do všeho investujeme sami z vlastních zdrojů, město nám zatím ničím nepřispělo a nepřispívá. Teď jsme se se starostou také domluvili, že do měsíce zpracujeme plán, co s fotbalovým hřištěm zamýšlíme dál i vzhledem k požadavkům osadního výboru,“ řekl Večeřa. Dodal, že varianta odříznutí kusu fotbalového hřiště kvůli tenisovým kurtům nepřipadá v úvahu.

Podle vyškovského starosty Petra Hájka nebude město, které Sokolu pozemek pronajímá, do sporů zasahovat. „Navrhli jsme dvě varianty. Posunout dětské prolézačky, které jsou tam nevhodně blízko řeky Hané a vytvořit vedle také sportoviště pro volejbal a nohejbal. Nebo větší víceúčelové,“ vyjmenoval Hájek.

Najít kompromis

Domluvit se podle něj však musí obě strany. „My potom budeme řešit další věci, jako majetkoprávní vztahy. Pokud by tam totiž mělo být plnohodnotné hřiště, musí tam vzniknout i tribuna, sociální zařízení, šatny, parkoviště a podobně,“ vysvětlil Hájek. Zároveň dplnil, že město oběma stranám vyjde vstříc, jakmile se doberou nějakého závěru.