Původně úřad po vyškovské radnici požadoval vrácení devadesátiprocentní dotace a penále téměř ve stejné výši. „Od kontroly finančního úřadu, která se konala v březnu roku 2013, podal zoopark tři vyjádření k výsledkům kontrolního zjištění. Po uznání argumentů pak výše odvodu klesla z původních zhruba čtyřiatřiceti milionů korun na osm a půl milionu. Což je pětadvacet procent z celkové čerpané dotace," přiblížil starosta města Karel Goldemund s tím, že výše penále v současnosti známá není.

Finanční úřad své pochybnosti o zakázce zdůvodňoval tím, že je nutné rozlišovat pojem někoho diskriminovat a porušit zásadu nediskriminace. „V daných případech obecně není důležité, zda byla někomu způsobená újma. Podle zákona je každý zadavatel povinný vytvořit takové podmínky, aby byl zajištěný rovný a transparentní přístup ke všem uchazečům," vysvětloval už dřív mluvčí úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík.

Kontroly v pořádku

A to i těm potenciálním. „Jestliže zadavatel nesplní všechny povinnosti stanovené zákonem, tak i přesto, že se můžou zdát formální a nepodstatné, pak může být výběrové řízení považované za netransparentní a diskriminační," dodal Stančík.

Po celou dobu, co se spor táhne, však město zastává stanovisko, že údajné pochybení zooparku nemělo vliv na výsledek výběrového řízení. „To se uskutečnilo v roce 2010. Vítěz řízení nabídl nejlepší podmínky, a to cenu i délku prací. Byla s ním následně uzavřená smlouva o dílo, kterou úspěšně dotáhl do konce. V následujících dvou letech pak udělal poskytovatel dotace, kterým je Státní fond životního prostředí, v zařízení dvě kontroly," upozornil vedoucí vyškovského odboru kanceláře starosty a tajemníka Stanislav Kolařík.

8milionů a zhruba 553 tisíc korun musí město zaplatit jako odvod za údajné pochybení. Je rozhodnuté požadovanou sumu zaplatit. Už jen z toho důvodu, aby dál nenarůstalo penále.

Při kontrolách fond neshledal žádná pochybení ve využití poskytnutých peněz. O tom svědčí dvě potvrzovací razítka. „A po letech přijde finanční úřad s tím, že se stala chyba? Takové potíže nemáme jen ve Vyškově. Problémy s finančními úřady vyvstaly zhruba před třemi lety. Nejen u nás, ale po celé republice," poznamenal vyškovský starosta s tím, že také proto před několika dny jednala česká vláda o rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

I přes přesvědčení o nevině požadovanou sumu město státu zaplatí. Už jen proto, že kdyby bylo jeho dlužníkem, nemá nárok na státní dotace. „Je to smutný paradox. Vyškov ve výběrovém řízení na výstavbu Hanáckého statku požadoval bezdlužnost uchazečů vůči městu. V tom úřad spatřil diskriminační jednání. Když ale stát požaduje bezdlužnost měst, která si u něj žádají o dotace, je to v pořádku," poukázal Goldemund.

Zaplacením milionů však nic nekončí. Vyškovští radní se minulý týden dohodli na dalším postupu. Mimo jiné se Vyškov obrátí na soud. „Naše odvolání bylo v září loňského roku zamítnuté. Kromě jiného jsme podali správní žalobu ke krajskému soudu proti rozhodnutí o odvolání. Dále podáme žádost o prominutí odvodu a penále ke Generálnímu finančnímu ředitelství. A to obratem po doručení platebních výměrů na penále," nastínil Kolařík.

Hanácký statek, který je replikou skutečného hospodářství z Lysovic, je v rámci Zooparku Vyškov zároveň moderním vzdělávacím střediskem.