Kolik aktuálně registrujete členů?

Sbor dobrovolných hasičů v Letonicích má celkem třiatřicet členů. Výjezdová jednotka v počtu devíti je pak zařazena do kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Jaký je mezi místními vlastně zájem o vaše aktivity?

Dovolím si tvrzení, že o náš sbor je v Letonicích zájem, neboť se hasiči podílejí na mnoha různých akcích. Týká se to nejenom těch kulturních událostí, ale zároveň pochopitelně zajišťují ochranu obyvatel obce.

Zapojujete i mládež?

Prozatím se nám práci s mládeží pro pracovní vytíženost členů sboru nedaří zcela obnovit. Sbor má mezi sebou nicméně družstvo mladých mužů, kteří obec reprezentují na soutěžích pořádaných uvnitř okrsku. Naším každoročním záměrem ale samozřejmě je, abychom zapojili do řad hasičů děti a samozřejmě i mládež, kteří by měli možnost soutěžení v požárním sportu ve svých kategoriích.

Jak jste na tom aktuálně z hlediska zázemí a technického vybavení?

Sbor dobrovolných hasičů disponuje obecní hasičskou zbrojnicí, jejíž součástí jsou dva hasičské automobily. Technicky je zbrojnice vybavena dle potřeb výjezdové jednotky. Mezi technickou základnu lze například jmenovat: kalové čerpadlo, ventilátor pro odvětrávání zakouřeného prostoru, žebřík, vybavení pro ukázku požárního útoku a nově i motorovou pilu.

Jaké jsou požadavky na připravenost členů výjezdové jednotky a co musejí zvládat?

Jednotka zasahuje převážně v obci při požárech nebo mimořádných situacích. Mimo obec vyjíždí tehdy, je-li z operačního střediska vydán pokyn. Taktéž může být jednotka povolána k záchraně lidského života, neboť obec Letonice má k dispozici přenosný defibrilátor AED.

Zasahují i mimo obec a je možné jmenovat i nějaký konkrétní příklad?

Výjezdová jednotka je každoročně proškolována při námětových cvičení, kde se nejen prověřuje akceschopnost jednotky ale i spolupráce s ostatními členy hasičské záchranné služby. Zároveň každoročně musejí zvládat i teoretické otázky, které jsou součástí školících programů. Od loňského roku má sbor nově proškoleného člena pro práci s motorovou pilou. Tyto dovednosti obec využila například pří odstranění spadlého stromu při nárazovém větru.

Na jakých dalších aktivitách se jako sbor podílíte?

SDH Letonice se nejčastěji podílí kulturním dění v obci. Pravidelně pořádáme tradiční Ostatky s průvodem masek a zakončené večerní zábavou, která je hojně navštěvována. Letošní Ostatky se však z důvodu koronavirové pandemie neuskutečnily. Dále připravujeme programy pro děti nejčastěji s hasičkou tématikou. V loňském roce například uspořádali hasičské odpoledne plné soutěží, her a skákacích hradů. Taktéž úzce spolupracujeme i s ostatními spolky v obci, například jsme pomáhali zahrádkářům při výsadbě nových stromů. Také v jarních měsících provádějí naši členové sběr železného šrotu v obci. V důsledku pandemie se jim pak podařilo získat od Okresního Sdružení Hasičů Vyškov respirátory, které byly následně roznášeny důchodcům.

Jak na vaši činnost dopadá současná koronavirová krize?

Z důvodu vládních opatření se dobrovolní hasiči v Letonicích nemohou podílet na kulturních akcích, na které se místní velmi těšili. Jejich práci totiž maří všechna striktní nařízení. Nezbývá než doufat, že se situace brzy zlepší a nastavená opatření budou účinná.