Hasičský sbor ve Velešovicích vznikl pátého června roku 1893. „Zakládající členové, hasič Vilém Valníček, správce velkostatku Otto Dvořák a učitel František Potůček, měli tehdy k dispozici jednu ruční stříkačku. Dále měli dvě stě metrů hadic a třicet výzbrojí pro hasičské mužstvo,“ uvedl velitel zásahové jednotky ve Velešovicích Michal Trdý.

Z těchto historických začátků se z dobrovolných hasičů ve Velešovicích stali hybatelé kultury ve vsi. Sbor se nejen podílí na tradičních kulturních událostech jako jsou hody, drakiáda nebo pálení čarodějnic, ale pořádají i charitativní akce. „Loni jsme se dohodli se spolkem, který se stará o heandikepované děti, že jim uspořádáme mikulášskou nadílku,“ vysvětlil Trdý. Ve sboru také pořádají sbírku pro Ligu proti rakovině. Těm loni předali velešovičtí hasiči více než jedenáct tisíc korun.

Sbor se může pochlubit dvěma hasičskými vozy. Pyšní jsou podle velitele také na historický prapor, na který se z větší části složili samotní členové.

Sbor dobrovolných hasičů vyjíždí průměrně ke dvěma cvičením a třem zásahům ročně. „Velmi náročný byl požár včelína. Mimo vlastní zásah jsme se bránili vyrojeným včelám,“ vzpomínal na výjezd velitel zásahové jednotky Trdý. Dalším zajímavým zásahem podle velitele byl požár místního zemědělského družstva, kde hořely sklady obilí a usazený prach ze žní.

ADAM KOŠÍR