Klubovnu v prostorách bývalé zámecké prádelny hasiči opraví tak, aby zachovali její původní ráz. „Bude sloužit nejen jako klubovna, ale také jako zázemí pro kulturní a vzdělávací akce, které naše sdružení pořádá. Především je to však oblíbené místo letních hasičských táborů, na které rády jezdí děti ze všech koutů okresu, třeba i ze Slavkova u Brna,“ podotkla starostka bohdalických dobrovolných hasičů Dagmar Martinková.

Hasiči mají na letošní rok ještě další plány. „Úspěšní jsme byli také při žádání dotace na technické vybavení naší jednotky. Od Jihomoravského kraje jsme tak získali ještě šedesát tisíc korun,“ řekla Martinková.

Bohdaličtí hasiči se také pravidelně podílí na organizaci kulturní akce Carské slavnosti s historickými vojsky, která se koná vždy v listopadu. Také na tuto akci žádají hasiči dotace.