Na hřišti uspořádal výstavu historické i současné techniky. Družstva závodila v požárním útoku.Vynikajícího času dosáhla družstva z Orlovic, a to jak muži, tak i ženy, kteří nepotřebovali ani třicet vteřin. Dále přijeli hasiči ze Švábenice a Chvalkovic a soutěžila i dvě mužstva z Moravských Málkovic. Po soutěži v palčivém vedru přišlo vhod občerstvení a odpolední a následně i večerní zábava s krojovanou hudbou Nenkovjanka. Mladí si přišli na své na rockotéce s kapelami Kostkkovanej mramor a Argon. Oslavy dokreslila prohlídka požární zbrojnice a slavnostní mše svatá.