„Při pohybu na ledové ploše myslete na sebezáchranu. Vybavte se ledovými bodci, které vám pomůžou dostat se zpátky na led. Rozložte váhu a odplazte se z místa proboření,“ radili hasiči.

Mráz čaruje v Moravském krasu. U blanenské slévárny vykouzlil nádherný ledopád.
VIDEO: Mráz čaruje v Moravském krasu. Podívejte se na nádherný ledopád

CO DĚLAT, KDYŽ SE LED PROBOŘÍ?

 • Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, pokuste se zachovat klid.
 • Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh.
 • Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup.
 • Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama.
 • Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte.
 • Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ JSME SVĚDKY TOHO, ŽE SE NĚKDO POD LED PROPADNE?

 • Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením.
 • Na pomoc si vezměte předmět, kterým můžete osobu z vody vytáhnout, například hokejku, delší větev, bundu, opasek nebo lano.
 • Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se on sám nepropadl pod led.
 • Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.
 • Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Zdroj: HZS JMK