Už v pondělí sedmadvacátého přijede v podvečer do Vyškova rakouská kavalerie a artilerie. Následující den na poledne pak připochoduje 4. rusko-rakouská kolona pěchoty hraběte Kolowrata. Oběti válek si účastníci připomenou u kříže na bývalém vojenském hřbitově z let 1790 až 1815 na Trpínkách.

Během odpoledního programu se návštěvníci seznámí s francouzským polním obvazištěm Service de Santé. „Podívají se, jak se ošetřovali ranění. Zblízka si také prohlédnou dobový vůz a dělo, výzbroj a výstroj vojáků. Zájemci dále ochutnají vařené víno dle dobové francouzské receptury, projdou se s vzácným oslem poitouským, svezou se na koni nebo pohovoří s vojáky. K dispozici bude i fotokoutek,“ vyjmenovala pořadatelka Jana Kolčářová.

Zdroj: Marie Nezbedová

V rolích mnichů, jeptišek, dobových měšťanů a sedláků se znovu představí studenti i absolventi zapojení do projektu Oživlá historie při Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov. Jejichž účast má tradici už od roku 1995.

„Ve Vyškově chceme ukázat nejen krásu uniforem, ale i těžký život obyvatel měst a vesnic. Do akce se během obou dnů zapojí asi dvě stovky uniformovaných a kostýmovaných účastníků včetně padesáti dobových civilistů a přibližně sto padesáti vojáků i markytánek,“ doplnila Kolčářová, která zmínila i zapojení dvaadvaceti koní.

Boj o dělo, jezdecká šarvátka i útrapy obyvatel

O půl šesté večer začne na Masarykově náměstí komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805. Ta v úterý zahrnuje jezdeckou šarvátku, boj o dělo, útrapy obyvatel a pietní zakončení modlitbou za oběti válek. „Ukázka bude komentovaná a podbarvená scénickou hudbou,“ doplnila pořadatelka.

Ve středu devětadvacátého listopadu akci v devět hodin ráno završí malá přehlídka dobových vojsk, beseda s diváky a předání proviantu na cestu. Další program nabízí třeba fotografická výstava ve vinotéce Sklep U Balátů.

Vzpomínkové napoleonské akce ve Vyškově připomínají události, které se ve městě odehrály jednadvacátého až osmadvacátého listopadu 1805. Píše o nich i na stránkách světového románu Vojna a mír spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj.

Jednalo se převážně o jezdeckou šarvátku. „Rusové a Rakušané poněkud zaskočili předsunutou francouzskou posádku ve Vyškově a strhla se zde přestřelka. Francouzi rychle ustupovali ke Slavkovu. Na vyškovském zámku se poté krátce usídlili rakouský císař a ruský car,“ popisoval tehdejší události historik Martin Rája. Další den pak oba panovníci nocovali v nedalekých Bohdalicích.

V Kučerově lidé potkají napoleonské vojáky

Právě ve středu devětadvacátého listopadu zamíří zájemci na jinou vzpomínkovou akci pro změnu do blízkého Kučerova. U místní radnice uvítají zástupce napoleonských vojsk. Lidé se tam od sedmnácti do osmnácti hodin seznámí s vystavenými zbraněmi i výstrojí. Uvidí také ukázku výcviku.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Akci spolupořádá Spolek oživlá historie Kučerov. V sále místního kulturního domu bude na programu také promítání videí z napoleonských akcí a pozvánka na sobotní bitvu.

PROGRAM VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ VE VYŠKOVĚ:

Pondělí 27. 11. - v podvečer příjezd rakouské kavalerie a artilerie do Vyškova

Úterý 28. 11. – kolem poledne příchod 4. kolony, připomínka obětí válek u kříže na bývalém vojenském hřbitově z let 1790 – 1815 na Trpínkách

15.00 hod. – náměstí - francouzské polní obvaziště Service de Santé, odpolední doprovodný program – vozy, koně, vojáci, dělo

17.30 hod. – náměstí - komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805 – jezdecká šarvátka, boj o dělo, útrapy obyvatel města, pietní zakončení modlitbou za oběti válek

Středa 29. 11. - 9:00 hod. - malá přehlídka dobových vojsk, beseda s diváky (především využívají školy a školky), dobovými civilisty předání proviantu na cestu

Doprovodný program: - fotografické výstavy ve vinotéce Sklep U Balátů a v budově gymnázia,

- gastronomické speciality z polní kuchyně; vařené víno dle francouzské dobové receptury z vinotéky Sklep U Balátů

- vzácný druh osla poitouského, který byl ve francouzské armádě využíván k tažení těžkých děl

– k vidění v ZOO parku Vyškov i v odpoledním doprovodném programu na náměstí

28. 11. od 15.00 hod. - přednášky

PROGRAM AKCE NAPOLEONSKÁ VOJSKA V KUČEROVĚ:

Středa 29. 11. od 17:00 do 18:00: - setkání s napoleonskými vojáky, výstava zbraní i výstroje, ukázka výcviku vojensko-historických jednotek (před obecním úřadem)

- promítání videí z napoleonských akcí, pozvánka na sobotní bitvu (v sále kulturního domu)