Přední část kulturní památky je obytná a zároveň v nejlepším stavu. Její majitelé tam celoročně žijí. Hospodářské křídlo v zadní části domu je na tom podstatně hůř. „Zažádali jsme o třistatisícovou dotaci na renovaci domu od ministerstva kultury. Stále čekáme na výsledek," řekla Dvořáková. V žádosti se majitelé zaměřili hlavně na statické zajištění objektu, opravu omítek a odvlhčení.

Od loňského roku opravují majitelé dům ze svého. „Potřebovali jsme zřídit ohniště v domě v černé kuchyni. Znamenalo to opravit komíny a hlavně vytopit několik místností a tím je alespoň částečně zbavit vlhkosti," popsala dosavadní úpravy domu Dvořáková.

Celý dům pocházející z třicátých let devatenáctého století je postavený z hlíny, kamene a dřeva. Stěny jeho tehdejší majitelé udělali z vepřovic, čili nepálených hliněných cihel, a spojili je hliněnou maltou. Jedině sedlovou střechu pokrývají pálené tašky.

Při úpravách domu musí jeho vlastníci používat stejné materiály pro zachování originality. V této době jeho majitelé okopávají omítku ze zdí, to vše pod dohledem památkářů. „Protože jde o kulturní památku, pravidla pro její opravu jsou přísná. Na úpravy musíme používat dobový materiál, například omítka bude na všech zdech hliněná," řekla Dvořáková.

V selském duchu

Po dokončení rekonstrukce bude dům s tradičním vybavením pro návštěvníky zcela průchozí. „Přední síň vystavíme v selském duchu s dobovým nábytkem, stejně tak i přilehlý vejminek a černou kuchyni. V sýpce by mohlo být muzeum hliněného stavitelství. Celkově chci domem prezentovat lidovou kulturu tohoto kraje," prozradila své plány Dvořáková.

Část nábytku z doby před téměř dvěma sty lety vlastníci domu našli uvnitř při opravách. „Hodně nalezených věcí očistíme a použijeme k vytvoření výstavy. Další nábytek nebo dobové nádobí máme od známých. Něco sem tam přinesou i cizí lidé, kteří se o nás doslechli. Těm stačí, když jejich předmět uvidí i ostatní a můžou se na něj kdykoli přijít podívat," vysvětlila Dvořáková.

Změny v památkově chráněném domě vítá i starosta Kučerova Vlastimil Bačovský. „Je to samozřejmě soukromá záležitost majitelů, ale za obec můžu říct, že jsme rádi, že se našel někdo, kdo dům zrekonstruuje. Je to určitě unikátní stavba," poznamenal Bačovský.

I přesto, že dům už rok připomíná spíš staveniště, v něm jeho majitelé už uspořádali několik akcí věnovaných například napoleonské tematice nebo živý betlém i s dobovým vybavením. „Některé věci jsme tam sice na chvíli měli nastěhované, ale kvůli neustálým opravám jsme je nakonec museli dát bokem," vysvětlila Dvořáková. Vstupné za prohlídku domu ani návštěvu některé z výstav majitelka zatím nevybírá. Čeká až na skončení oprav.

MARTINA JAROŠOVÁ