O devět set tisíc měl připravit své spoluobyvatele bývalý starosta Holubic Vojtěch Adámek tím, že čtyři kilometry vodovodu, který obec vybudovala, převedl před pěti lety Vodovodům a kanalizacím Vyškov za akcie. Obec tak přišla o nájemné zhruba sto osmaosmdesát tisíc korun ročně, které by jim společnost platila.

Současné vedení obce chce správu vodovodu vrátit zpět. Argumentuje tím, že smlouva je kvůli formálním nedostatkům neplatná.

„V případě nakládání s majetkem obce musí být nejdříve vyvěšený záměr a schválený zastupitelstvem. O schválení smlouvy se ale nehlasovalo. Zastupitelé pak dostali na vědomí upisování akcií. Došlo k porušení zákona,“ shrnula zapisovatelka Eva Karnetová slova zastupitelů na posledním jednání v zápise ze zasedání.

Starosta Pěršala proto podal na bývalého starostu Adámka trestní oznámení. Ten se ale brání.

„Nevím, proč by smlouva měla být neplatná. Půldruhého roku jsme o tom jednali. Převod vodovodu za akcie je běžná praxe. Dělali jsme to, co všechny ostatní obce,“ reagoval Adámek. Podle něj prý od samého začátku budování vodovodu bylo jasné, že se obec stane akcionářem společnosti.

Trestní oznámení Adámka nerozhodilo. „Už je to třetí oznámení a předchozí byla odložená jako bezpředmětná,“ dodal Adámek.

A policie mu dala za pravdu i tentokrát. „Z policejního krajského odboru hospodářské činnosti došel dopis, že vyšetřování bylo odložené a že nejde o trestný čin,“ uvedl místostarosta Holubic Stanislav Přibyl.

Podle místostarosty se ale nic nemění. Vedení obce bude požadovat vodovod zpátky. „Trváme na tom, že převod je od začátku neplatný. Budeme jednat s vodovody a kanalizacemi o navrácení do stavu před rokem 2004,“ dodal Přibyl.

Tenkrát nejdřív zastupitelé odsouhlasili nájemní smlouvu na sto osmaosmdesát tisíc korun za rok. Dnes zastupitelé litují peněz, které za nájem mohli získat, a zlobí je, že získali pouze, jak uvádí i zápis ze zasedání, bezcenné akcie.

„Akcie nejsou bezcenné papíry. Akcionářství je základním principem existence naší společnosti, která představuje solidaritu. Pokud se obce rozhodnou jinak, mají možnost provozovat vodovod samy. Pakliže už jsou do něho vložené akcie, nemáme povinnost majetek odkoupit,“ reagoval ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimír Kramář.

Dodal, že pokud papírování v obci neproběhlo v pořádku, nenese na tom společnost žádnou vinu. „Dokumenty, které jsme dostali, obchodnímu soudu dostačovaly, a to je hlavní,“ dodal Kramář.