„V Bučovicích se řeší zásadní problémy. Je naprosto nezbytné, aby se jim starosta věnoval na víc než sto procent. Týká se to dopravy v podobě řešení obchvatu, řešení nebezpečných křižovatek a chodníků nebo třeba stavu městských částí. Z města odchází instituce. Nic z toho nepočká,“ komentoval Bouda.

Horák však zdůraznil, že o rozvoj Bučovic bude usilovat i z poslanecké lavice. Jeho spojení s regionem funkce starosty spíše upevní. „Jak jsem již před volbami avizoval a mnohým slíbil, v Bučovicích chci jako starosta pokračovat v práci do doby, než se nám podaří uskutečnění zásadních projektů našeho města, které máme rozpracované. Jedná se především o dlouho očekávaný obchvat Bučovic,“ sdělil starosta.

Z nové situace tak podle něj může město těžit. „Myslím, že Bučovice mají skvělý potenciál, který můžeme v mnoha směrech rozvinout. Budu o to usilovat jak z pozice starosty, tak i poslance. Věřím, že tím město mnohé získá,“ potvrdil Horák.

Pokračovat hodlá minimálně do příštích komunálních voleb, o případné obhajobě vedení radnice se dle svých slov teprve rozhodne. „Jak jsem však již před volbami avizoval, do konce tohoto roku rezignuji na mandát zastupitele Jihomoravského kraje,“ připomněl Horák.

Boudu však pochybnosti neopouštějí. „Mám obavu, aby nedostala přednost sněmovna a pražské partajní disputace. Bučovice a Bučováci potřebují podporu silného starosty, a ne kumulaci funkcí,“ trval na svém opoziční zastupitel.

Možnými přínosy pro město si není tolik jistý. „Starosta má být ochoten spolupracovat se všemi, kteří chtějí obci a městu přispět. Jasná politická škatulka by mohla některá jednání a procesy komplikovat,“ dodal Bouda.

Jiří Horák každopádně počítá, že následující roky bude reprezentovat Jihomoravský kraj na parlamentní úrovni. „Témata, kterým se budu věnovat a která chci dále posouvat, jsou jasná: příprava výstavby dopravní infrastruktury, řešení problematiky nedostupného bydlení a exekucí,“ vyjmenoval.

Kumulace funkcí není v českém prostředí nijak omezena. „I když není problém až tolik v tom, že člověk "sedí na dvou pozicích", tak je tam slabina v reálném fungování politiky. Starosta obce má v hlavě třeba obecní kanalizaci, služby, park a jeho vnímání místními obyvateli a podobně. Jeho schopnosti, jako komunálního politika jsou tak omezeny katastrálním územím a otázkou pak je jeho kompetence ve Sněmovně v záležitostech celostátní politiky jako vnitro, zahraničí nebo obrana. V tom spatřuji největší slabinu, že komunální politik se na prvním místě chová jako starosta, radní a není vždy a plně chopen se věnovat uvažování v národní politice,“ komentoval v obecnosti sdílení funkcí politolog z brněnské Masarykovy univerzity Michal Pink.

Zatímco po posledních sněmovních volbách v roce 2017 zůstalo Vyškovsko bez jediného poslance, v nové sněmovně bude mít hned dva zástupce. Kromě Jiřího Horáka to je také ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl. Pochází z Drnovic na Vyškovsku.

JIŘÍ HORÁK

- Narodil se v roce 1984, žije v Bučovicích.
- V roce 2010 byl zvolen místostarostou města.
- Od roku 2017 nastoupil jako starosta.
- Už pátý rok je krajským zastupitelem.
- Uspěl v říjnových volbách do Sněmovny.
- Na mandát zastupitele kraje rezignuje.