Podle environmentalisty Miroslava Kubáska je podobné nakládání s odpadem nepřípustné. „Lidé si totiž neuvědomují, že jakékoliv umístění odpadu na místo, které k jeho uložení není určeno, je v podstatě černá skládka,“ upozornil odborník.

Zvláště negativně vnímá, když se lidé takto zbavují plastů, kterých je také na fotografiích zdokumentováno velké množství. „I když se na první pohled může zdát, že je plast stálým a bezpečným materiálem, není tomu tak. Plast vyhozený do přírody vlivem prostředí časem degraduje a rozpadne se na takzvané mikroplasty. Tyto mikročástice, kterých se již těžko z přírody zbavíme, jsou kromě jiného schopné na sebe vázat nebezpečné látky a stávají se pak součástí přirozeného potravního řetězce,“ varoval Kubásek.

Nelze podcenit ani riziko pro živočichy. Zvířata mohou malé kousky plastu pozřít, aby díky tomu zahynula. „Takováto místa se však mohou stát i doslova smrtelnou pastí pro drobné živočichy například tím, že do nádob zapadnou a již se nedostanou ven. Ale i větším zvířatům hrozí nebezpečí například tím, že se do plastů zamotají a uhynou,“ uzavřel Kubásek, který se proto pravidelně podílí i na akci "Ukliďme Česko", do které se zapojují například také obyvatelé Vyškova nebo Slavkova u Brna.