Zdejší kopec je celý pojmenovaný po kostelu, v dávných dobách však tvořil jedno velké hradiště. Valy tam dosahují výšky až pěti metrů. „Dodnes nevíme, do kterého období opevnění zařadit. Nacházíme doklady od období mladší doby kamenné až po vrcholný středověk. Je tak docela možné, že sem postupně přicházeli lidé v různých obdobích a využili to, co se jim zrovna hodilo,“ komentoval Urban.

Zájemce přivedl také do dalšího bývalého hradiště nedaleko Lulče, tentokrát zamířili do lokality Kolovratnice kousek od rybníka Hartlovka.

Bučovice 1645: dobývání zámku
Bučovičtí si připomněli bitvu se Švédy. Podívejte se

Jsou tam dobře dochované relikty opevnění a zároveň toto hradiště nebylo přes sto let datované. „Původně se uvažovalo, že má slovanský původ, až do mého objevu menšího množství keramiky před dvěma lety. Prováděli jsme tady poté důkladnější výzkum,“ prozradil odborník.

Výzkumný tým zde položil sondu, kterou prozkoumal nálezy v pozůstatcích objektu, který pravděpodobně sloužil jako obydlí. Díky tomu lze původ hradiště datovat do starší doby bronzové.

Není to poprvé, co přivedl návštěvníky za dávno opuštěnými dávnými opevněními, které by mnozí jiní přešli bez povšimnutí. Loni je na Vyškovsku takto prováděl v okolí Račic, v březnu měl na téma přednášku ve vyškovské knihovně. Příští rok už plánuje výpravu do oblasti Ježkovic.