Hlavní komunikace pracovníci osadí kostkovou dlažbou barevně laděnou do podzimních barev. „Na hřbitově bude sedmadvacet nových laviček a patnáct nových odpadkových košů,“ informovala mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Lavičky a koše doplní tři odběrná místa na vodu formou pramínků z broušeného kamene.

Pracovníci vybrané firmy přesunou hlavní kříž k obvodové zdi sousedící s obchodním domem Kaufland. „Kříž necháme po přesunutí kompletně zrestaurovat. Všechny hlavní komunikace budou osvětlené. Jedná se celkem o čtyřiadvacet svítidel. Mezi starou a novou částí vyškovského hřbitova necháme zbudovat dva nové průchody, které také budou osvětlené,“ uvedla Bednářová.

Po rozšíření hřbitova o část, která je nyní využívaná jako sklad, pracovníci zprovozní zazděný průchod. Obnoví také současnou zeleň, což obnáší kácení a novou výsadbu.

Opravy skončí nejpozději v červnu 2009.

Aneta Dědičová