Moderní urnové háje se stávají hitem nejen díky modernímu vzhledu, ale hlavně úspornosti. Některé hřbitovy totiž jsou už na hraně svojí kapacity.

Na Vyškovsku tyto problémy pociťují nejsilněji v Bučovicích. „Máme místa jen tak tak. Už několikrát jsme chtěli hřbitov rozšiřovat, ale vždy jsme narazili. Nepovolil nám to odbor životního prostředí, protože část hřbitova by zasahovala do místního lesoparku,“ objasnila Jitka Vrabcová z Technických služeb města Bučovice.

Řešením je kolumbárium

Nakonec se tedy v Bučovicích rozhodli pro kompromis, vybudování kolumbária. To by mělo být hotové někdy koncem tohoto léta. „Naštěstí celkem ubývá pohřbů do země, takže nějakou výraznou krizi nepociťujeme. Ale je pravda, že místa pro nové hroby už hledáme problematicky,“ doplnila Vrabcová.

Ke kolumbáriu bučovického hřbitova by měla vést i nová cesta, která lépe zpřístupní hroby umístěné na kopci, kam se zejména staří lidé dnes dostávají jen s obtížemi.

Dřív nebo později přestane stačit hřbitov i v sousedním Slavkově u Brna, který funguje nepřetržitě už od středověku. „Zatím není situace vyhrocená, ročně přibude tak dvanáct až třináct hrobů, kapacita stále stačí. Řada lidí pohřbívá zesnulé do nynějších hrobů nebo jsou pochovaní v urnách. Jednou se ale všechna místa vyčerpají, hřbitov není kam rozšiřovat,“ informoval ředitel slavkovských technických služeb, jež hřbitov udržují, Radoslav Lánský. Doplnil, že v územním plánu města je už vymezené místo pro nový hřbitov, a to mezi golfovým hřištěm a Holubickým kopcem. „Je tam už stavební úzávěra, zatím ale není vybudovaná přístupová cesta,“ doplnil Lánský.

Ruší hroby, kvůli stěhování

Problém s místem na hřbitově nějak zvlášť nepociťují na vesnicích. Starostka Dražovic Miloslava Svobodová řekla, že v případě nutnosti není problém tamní hřbitov rozšířit, neboť travnaté plochy mají dost. „I když u nás převažují pohřby do země, je pravda, že se zde hroby často ruší, protože původní generace vymírá a mladí se stěhují jinam,“ uvedla.

Ani v Rašovicích nemají s místem posledního odpočinku potíže. „Máme prostory na klasické hroby, bohužel kolumbárium je v současné době plné a kapacitu v dohledné době zvětšovat nebudeme,“ řekla zaměstnankyně Obecního úřadu v Rašovicích Hana Ludwigová. Potvrdila také, že i tam převažuje obliba pohřbů do země, neboť na hřbitově se nechávají pochovávat především starousedlíci.

JANA ŠKOPOVÁ
MICHAL SKLENÁŘ