Místo knězova posledního odpočinku v minulosti čelilo zlodějům. Sochu před lety někdo ukradl, kopii se pak podařilo vytvořit díky dárcům. „V Křižanovicích působil jako farář v letech 1920 až 1922, toho roku také zemřel. V obci je pochovaný na starém hřbitově u kostela. Má veliký náhrobek ve tvaru skály s výklenkem, kde je socha Panny Marie Lurdské,“ vypráví někdejší starostka obce Libuše Filípková.

LEOPOLD KOLÍSEK

* 19. 11. 1859 Protivanov – 25. 8. 1922 Křižanovice.
* Zakladatel vlakových poutí do Lurd ve Francii.
* Působil jako farář v Křižanovicích.
* Je pochovaný na starém hřbitově u kostela.

Kolíska k jeho životní dráze vedlo rodinné prostředí. Narodil se 19. listopadu 1859 v Protivanově na Prostějovsku. „Manželé František a Mariana Kolískovi měli dvanáct dětí, z toho šest synů se stalo kněžími. Matka získala v roce 1898 pochvalné uznání od císaře Františka Josefa l. a od papeže Pia X. v roce 1905 zase dostala stříbrnou medaili,“ připomíná Filípková.

Jihofrancouzské Lurdy v podhůří Pyrenejí přitahovaly pozornost katolíků od mariánského zjevení, které tady roku 1858 zažila mladá dívka Bernadetta Soubirousová. Město se brzy zařadilo mezi jedno z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa.

Tu první vlakovou z Čech právě do Lurd organizoval Kolísek už roku 1903. „Zveme ku pouti této co nejsrdečněji všechny katolíky české národnosti, zvláště pak upřímné ctitele Mariánské. Jiných národností neodmítáme,“ lákal zájemce kněz, který se tehdy zúčastnil i se svými bratry.

Následovaly další výpravy, ze kterých se stala každoroční tradice. Leopold Kolísek měl také hudební a umělecké nadání. „Na jeho hrobě je pamětní deska poutníků do Lurd z roku 1928, která byla jubilejní pětadvacátá. Další je pak teprve z roku 2014, přivezli ji poutníci do Lurd ze Zlína,“ doplňuje Filípková.

Stejný náhrobek v podobě skály najdou zájemci také na hřbitově v Milonicích na Vyškovsku, kde je pochovaný jeho bratr Ignác Kolísek, který byl zdejším farářem. „Na našeho významného bývalého faráře Leopolda Kolíska vzpomeneme ke stému výročí úmrtí na mši svaté v neděli 28. srpna v Křižanovicích,“ uzavírá Filípková