Slovákovou ulicí totiž vede hlavní slavkovská kanalizace. „Takže se sem hrne voda z celého města. Navíc stoka, do které odtéká, je zarostlá náletovými dřevinami. Já mám dům postavený o něco výš, proto to u mě nebývá tak hrozné. Třeba minule někde měli půl metru vody," poukázal obyvatel Slovákovy ulice Eduard Andrla.

Potíž ovšem není v kanalizaci, což podle ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Vladimíra Kramáře dokázala právě středeční průtrž mračen. Ale jak už také naznačil Andrla, voda zkrátka nemá kam odtékat. „Kolegové se ve středu byli přímo v místě podívat a zjistili, že problém je v korytu stoky, v její propustnosti. Není udržovaná," potvrdil Kramář.

O tom dobře ví i vedení města, které se rozhodlo problém řešit. Chystá se stoku vyčistit od náletů a rozšířit ji. „Akci odstartujeme v horizontu několika týdnů. Zastupitelé ještě musí odsouhlasit částku, kterou na akci uvolníme. Předpokládám, že se tak stane do poloviny září," sdělil slavkovský starosta Michal Boudný.

Vodaři pak navíc lidem doporučili, aby si na domovní přípojky nainstalovali zpětné klapky, díky kterým jim voda z kanalizace při dalších průtržích nenateče domů. Zatím to podle informací, které má Kramář, udělal jeden obyvatel.

Přesto mu prý voda do domu natekla. „Tam ale vznikl jiný problém. Má totiž do kanalizace udělaný vlastní svod dešťové vody. Zpětná klapka sice pomohla, nicméně neměla jak odtéct dešťová. Každopádně je to lepší varianta. Byl vytopený čistou vodou," vysvětlil šéf vyškovských vodařů.

Při květnovém přívalovém dešti pak měl štěstí třeba i Josef Gargoš ze Slovákovy ulice. Stejně jako Andrla má dům postavený o něco výš než většina obyvatel, a tak měl ve sklepě jen trochu vody. „Ale je pravda, že kdyby pršelo o něco déle, mohlo to dopadnout hůř. Co se týká plánovaných úprav ze strany města, rozhodně s nimi souhlasím. Jakýkoliv zásah pomůže," je si jistý Gargoš.

S tím souhlasí i Kramář. Upozorňuje ale na to, že nejde jen o stoku a zpětné klapky. Když se totiž zaplní řeka Litava, která Slavkovem protéká, vodu už není kam odvést. Podle něj by se měl problém řešit komplexněji. „Třeba vybudováním poldru, který by ji zachycoval," doporučil Kramář.

Poldr nyní ve Slavkově neplánují. Další opatření však ano. Kromě toho, že se město chystá vybagrovat a rozšířit stoku, hledá se státním podnikem Povodí Moravy řešení, jak obejít zatrubnění pod nedalekou silnicí I/50. To je totiž podle starosty úzké a navíc výš než dno stoky, která do něj vede, a tak z ní nedokáže pojmout všechnu vodu.

A nejde o jediný plán. „Dřív nebyla zástavba, supermarket ani Slovákova ulice. A tak v době, kdy vznikala silnice na takzvaném Holubáku, se rozhodlo, že voda z něj bude svedena do polí. Tedy do míst, kde se dnes nachází Slovákova ulice. Veškerá voda z celé plochy teče do odlehčovací komory. Proto další věcí, kterou se chystáme řešit, je odvodnění kopce do Křenovské ulice. Tím se výrazně zmírní objem vody plynoucí do stoky," popsal starosta Slavkova.

Letos podle něj chtějí věc zadministrovat. Na kolik akce vyjde, zatím neví. „Ale byli bychom rádi, aby se na ní finančně podílelo Ředitelství silnic a dálnic jako majitel silnice. Budeme s nimi jednat," řekl Boudný.