„Jedná se o pomník věnovaný vojákům Rudé armády. Nachází se po levé straně při vstupu do zámeckého parku, který je na horním konci jižní přístupové rampy. V současné době působí docela smutným dojmem, ale investice by měla pomoci k tomu ho zvelebit a zútulnit jeho bezprostřední okolí," informovala slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Odbor pro válečné veterány ministerstva obrany vyhověl žádosti města o dotaci. Ta by měla dosáhnout maximální výše sto čtyři tisíce korun.

Mají podmínku

Město bude opravu částečně platit do celkové částky odhadované na sto třicet tisíc korun. Podmínkou pro přidělení dotace je zhotovení všech úprav do konce listopadu příštího roku. Nezačne se s nimi však dřív než začátkem května, jelikož fond válečných veteránů ještě neobdržel přesné parametry chystané akce.

Navržené úpravy hrobu jsou ale už známé. Patří mezi ně třeba restaurování podstavce pomníku a hrobu, obnovení poškozených nápisů, usazení desek pomníků do původních poloh i ohraničení zpevněné plochy, která bude znovu vydlážděná obrubníky.

Pamětní deska upomíná na čtrnáct vojínů a dva důstojníky z Ruska, kteří zemřeli při osvobozování Slavkova. „Je to poměrně neobvyklé, že pod tímto pomníkem, který se navíc ani nenachází na hřbitově, jsou skutečně uložené ostatky vojáků," poznamenala mluvčí Slámová.