Jiří Hrubý z Bučovic má ve svém sadu místo ovocných stromů příjezdovou cestu a parkoviště. Měl totiž tu smůlu, že úředníci špatně vyměřili plochu pro stavbu koupaliště. Vlastník se místo dlužného nájmu za několik let dočkal od města žaloby.

Bučovická radnice chtěla prostřednictvím soudu donutit Hrubého k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, díky níž by mohla jeho pozemky užívat. Neúspěšně, soud pro to neshledal žádný zákonný důvod. „Bylo na žalobci, aby před započetím prací v souvislosti s výstavbou městského koupaliště a zřizováním inženýrských sítí s dostatečným časovým předstihem jednal se žalovaným, což se v daném případě nestalo. Nyní nezbude, než jednat se žalovaným o podmínkách případného odkoupení pozemku či zřízení věcného břemene,“ konstatoval mimo jiné předseda senátu Okresního soudu ve Vyškově Petr Ševčík v odůvodnění rozsudku.

Najít společnou řeč s majitelem ale rozhodně snadné nebude. „Tři roky se marně snažím s městem dohodnout. Pokud se ke mně budou představitelé radnice v čele se starostkou a tajemníkem jako doposud chovat arogantně a neudělají žádný vstřícný krok, zamezím přístup na koupaliště. Nechám tam nainstalovat zábrany,“ hrozil Jiří Hrubý mladší, který svého otce v této záležitosti zastupuje.

Pokud by město na koupaliště stejně obnovilo přístup, hodlá se obrátit na policii.

Hrubý nicméně přislíbil, že je stále ochotný jednat, klade si ale hned několik podmínek. „Město musí zrušit nezákonnou kolaudaci koupaliště a udělat novou. Dále zrušit šestitisícovou pokutu, kterou jsem dostal za parkování na vlastním pozemku. A samozřejmě za užívání naší půdy požadujeme nájem,“ vyjmenoval Hrubý.

Doplnil, že podle znaleckého posudku chce po městu za roční užívání svých pozemků padesát tisíc korun.

Na dotazy Vyškovského deníku Rovnosti, jak bude město ve věci dál postupovat, starostka Bučovic Šárka Šilerová ani tajemník bučovické radnice Jiří Frolec nereagovali. Bučovický místostarosta František Šujan potvrdil, že radnice se bude s Hrubým soudit dál. „Rada města tuto záležitost projednala a na doporučení právníka se rozhodla podat odvolání ke krajskému soudu,“ sdělil Šujan.

Tento postup se už dlouhou dobu nelíbí bučovické opozici. Domnívá se, že město v této záležitosti jasně pochybilo a že náklady na soudní řízení jsou vyhozené peníze. „Chyba je na straně investora. Chci, aby se jasně řeklo, kdo je za ni zodpovědný. Pochybil konkrétní úředník a tomu je nutné všechny náklady v této záležitosti předložit k úhradě. Pokud úředníci neponesou zodpovědnost, nedobereme se nikdy zlepšení jejich práce,“ vyjádřil se Radovan Válek (Volba pro město).

Celá kauza, o níž už Vyškovský deník Rovnost informoval, se táhne už od roku 2006. Hrubý zjistil při vyřizování pozůstalosti, že město při stavbě koupaliště zabralo přes 2500 metrů čtverečních z jeho pozemku. Městu podepsal předběžný souhlas s užíváním pozemku. Tím ale dohoda skončila a začal vleklý spor. Během něj Hrubý podal na město i trestní oznámení u policie, ta ale případ uzavřela s tím, že se jedná o občanskopráv­ní spor.