Jedním z důvodů, proč se vesnice zapsala, je fakt, že by ráda ukázala výsledky své dlouhodobé práce týkající se péče o zeleň a životní prostředí. „Součástí hodnocení je totiž také prohlídka obce evropskými komisaři. Jsem přesvědčený, že jim máme co ukázat," prohlásil hrdě starosta Hrušek Jan Kauf.

S tím souhlasí i místostarostka Ivana Holoubková, která už dřív připomněla jeden z příkladů. „Ve spolupráci se spolky hojně vysazujeme ovocné stromy. Samozřejmě jde hlavně o hrušně," usmívala se s odkazem nejen na název obce, ale také na její znak. „Jsou to stromy, které k nám historicky patří, ale na mnohých se už podepsal zub času, takže pracujeme na jejich obnově," zmínila Holoubková.

Odvahu obce zapojit se do evropského klání už zaznamenalo i vedení Jihomoravského kraje. A vesnici se rozhodlo podpořit. „Hrušky totiž musí složit povinnou soutěžní kauci ve výši dvě stě padesáti tisíc korun. Na tu jim přispějeme. Patří totiž k typickým skvostům jihomoravské kultury, a proto je pro nás důležité podpořit účast v podobných projektech," přislíbil náměstek hejtmana Roman Celý.

Kdy přesně komise do Hrušek dorazí, zatím není jisté. „Předpokládáme, že by to mělo být v dubnu, květnu. V létě bychom pak mohli znát výsledky. Zatím to vypadá, že bychom komisi rádi předvedli právě školní zahradu v přírodním stylu, kde děti už odmala učíme například kompostování. Nechybí v ní ani jezírko, smyslový chodník nebo třeba větrné mlýnky. Jeden ze soukromníků v naší obci ve spolupráci s myslivci navíc revitalizoval tůně a biokoridor, za zmínku určitě stojí i obecní rybníky," popsal lokality starosta Kauf.