V plánu je také genofondová hrušková alej. „Ta zahrnuje čtyřiasedmdesát kusů hrušní a 157 dalších keřů. Tento projekt má podporu z výzvy MAS Slavkovské bojiště z operačního programu Životní prostředí,“ potvrdila Tomanová. Projekt pomůže krajině v okolí.

Podobnou akci plánují také v nedalekých Sivicích na Brněnsku, kde obec vysází biokoridor. „Mezi celkem 173 kusy stromů tam bude zastoupeno dvanáct třešní krajové odrůdy, třiaosmdesát javorů babyka, padesát ořešáků královských, osmadvacet moruší bílých a 279 keřů ptačího zobu obecného,“ dodala Tomanová.

MAS Slavkovské bojiště zahrnuje území pětačtyřiceti obcí. Je nezávislým společenstvím obyvatel regionu, členů neziskových organizací, podnikatelů, ale i zástupců veřejné správy. Jejich společným cílem je podpora zemědělství, venkova a získávání dotací z evropských i tuzemských zdrojů.

Obce na pokrytí nákladů využívají dotaci. MAS přidělila z Operačního programu životního prostředí přes dva miliony korun na akci v Hruškách. Podmínky pro získání dotace jsou pro žadatele přísné.